Klokke_hiltonbaggrund.jpg
Seneste nyt Årsmøde 2021

Kongressen foregik på Odeon, mens Comwell HCA lige ved siden af var det primære overnatningshotel. Kiro0319_Pyramide_2000px.jpg

Lørdag 13. november 2021 kl 10 i Odeon stod den på kiropraktorpolitik: Først den åbne del, siden den lukkede del af DKF’s generalforsamling. Vi overværede prisuddeling, taler og nye kolleger aflægge Kiropraktorløfte. Senere fremlagdes beretninger og regnskaber, budgetter og kontingentfastsættelse blev godkendt - og der blev valgt ny bestyrelse og nyt råd. 

I år tog vi afsked med formand Lone Kousgaard Jørgensen, der er genvalgt 3 gange og det er max ifølge DKF's love. Efter generalforsamlingen - lige inden årsfesten - fra kl. 18-19.00 lørdag den 13. november holdt DKF afskedsreception for Lone. Den foregik i foyeren foran koncertsalen på Comwell HCA Odense. 

 

 

 

OM BESTYRELSEN, RÅDET OG OPSTILLING

Bestyrelsens opgave er at varetage foreningens anliggender mellem generalforsamlingerne og holde medlemmerne løbende orienteret.

Bestyrelsen holder møde cirka 10 gange om året – de fleste gange på hverdage, 3-4 gange om året i weekenden. Dagsordenen, som sekretariatet udarbejder forud for møderne, fylder sjældent under 100 sider inklusiv bilag.

Hver af de 7 bestyrelsesmedlemmer har opgaver, som udspringer af deres ansvarsområde. Det kan være poster i Kiropraktorfondens eller videncentrets bestyrelse, poster eller opgaver i udvalg eller arbejdsgrupper, men også møder med eller oplæg for forsikringsselskaber, organisationer, politikere, medlemmer og deltagelse i netværk, konferencer m.v.

Dansk Kiropraktor Råd (DKR) består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Rådets væsentligste opgave er at rådgive medlemmer i klagesager og sager, der måtte blive rejst mod dem i deres egenskab af kiropraktor. På årsbasis er der ca. 40 sager, der af den ene eller anden grund involverer kiropraktorer og er relevante for DKR at involvere sig i, især som følge af, at medlemmer henvender sig for at få rådgivning og kollegial sparring.

Alle medlemmer af bestyrelsen og rådet arbejder som kiropraktorer.

• Hele DKF’s bestyrelse og hele Dansk Kiropraktor Råd er på valg på generalforsamlingen
• Bestyrelsen og rådet skal stille forslag til hhv. ny fuldtallig bestyrelse og nyt fuldtalligt råd, herunder forslag til ny formand
• Medlemmer kan melde sig og stille op

> Senest 16. oktober skulle DKF offentliggøre lister med fuldtallig bestyrelse og fuldtalligt råd. Listerne er offentliggjort 1/10
Læs om kandidaterne i nyhed fra 8/10
> 30. oktober udløb fristen for medlemmer, der vil stille op til bestyrelsen eller rådet. Der har ikke meldt sig øvrige kandidater efter fristens udløb. 


HVAD MED FORSLAG?

I det daglige kan du altid kontakte DKF med spørgsmål, undren, tanker, ideer eller forslag – om stort og småt. Til generalforsamlingen er det forslag af mere principiel karakter, der skal drøftes og evt. tages stilling til. Det kan fx være ændring af DKF’s vedtægter. 23. oktober udløb fristen for at sende forslag til generalforsamling, og på sit møde den 27. oktober kunne bestyrelsen meddele, at der ikke var indsendt forslag fra medlemmer. Bestyrelsen stiller ikke selv forslag til generalforsamlingen.

> 23. oktober udløb fristen for medlemsforslag. Ingen forslag modtaget.
> Senest 10 dage før GF, dvs. 3. november skal DKF udsende dagsordenen elektronisk. 2/11 er dagsordenen offentliggjort og link mailet til alle medlemmer  

Sådan forbereder du dig til generalforsamlingen

LÆS VEDTÆGTERNE
De kun ca. 15 sider gør dig meget klogere på generalforsamlingen og DKF.

TAG TIL GENERALFORSAMLING I DIN KREDS
Til KKF-kredsenes generalforsamlinger deltager DKF’s bestyrelse blandt andet for at informere om, hvad der skal besluttes på dette års DKF generalforsamling. 

LÆS MATERIALET
Sekretariatet udsender en detaljeret dagsorden og en årsrapport. Hvis noget er uklart, kan du finde flere informationer på hjemmesiden, i tidligere dagsordener/referater eller ved at kontakte sekretariatet.

TAG STILLING HJEMMEFRA
Sæt dig ind i beslutningerne, der skal træffes. Drøft for og imod med kolleger.

RESEARCH
på DKF’s hjemmeside, i årsrapporter og kontakt sekretariatet, hvis noget er uklart.

#kirokongres
Hvordan gik generalforsamlingen sidste gang?

Formand Lone Kousgaard Jørgensen blev genvalgt, og bestyrelsen fik tre nye medlemmer - og så vedtog generalforsamlingen i 2017 en række justeringer af DKF's love, bl.a. udafstemning ved indgåelse af større aftaler. Læs mere her i reportage fra KIROPRAKTOREN

 

TIDLIGERE ÅRSMØDERÅrsmødet 2020

Mere end hvert fjerde medlem loggede på en lørdag eftermiddag i november, da DKF for første gang nogensinde holdt årsmødet digitalt. I september var Faglig Kongres blevet aflyst grundet COVID-pandemien, som blussede op efter en sommer med lav smitteudbredelse. DKF fastholdt at holde årsmøde, men gjorde det digitalt med formanden og næstformanden som værter. Læs om mere her i artikel fra KIROPRAKTOREN nr 4 2020

 

Årsmødet 2019

Som noget nyt strakte det sig over 3 hele dage; torsdag, fredag og lørdag, da vi holdt årsmøde i 2019 i Horsens.


TORSDAG 7. NOVEMBER - TRE KURSER

Kl. 8.30: Registrering og morgenmad

Kl. 10: Deltag i et af tre NIKKB-heldagskurser, der er systematisk efteruddannelse og berettiger til økonomisk kompensation, hvis du arbejder under overenskomsten:

 1. Behandling: Cervical radikulopati - et hands-on kursus for håndtering af cervical radikulopati OBS: Kurset er fuldt - skriv dig på venteliste ved at forsøge at tilmelde dig
  Kiropraktor, professor David Byfield og kiropraktor, ph.d., studieleder Henrik Hein Lauridsen samt muskuloskeletale fysioterapeut Bibi Dige Heiberg underviser i diagnostik, behandling og træning af cervikal radiokulopati. På kurset vil der være en blanding af teori, hands-on og cases, som vil kunne bruges mandag morgen på patienterne.
 2. Diagnostik: Why X-rays are still important - or?
  Kiropraktor, Sarah Dion, Cindy Petersons arvtager, er underviser og specialist inden for billeddiagnostik såsom røntgen, CT, MR og ultralyd. Hun er Diplomate of the American Chiropractic Boards of Radiology og holder løbende oplæg på konferencer. Få nyeste viden om relevans og behov i en blanding af teori og masser af cases.
 3. Kommunikation: Treating people with pain
  Professor, ph.d. Tamar Pincus introducerer sine sundhedspsykologiske metoder, der klæder dig på til at hjælpe patienter med at håndtere smerter. Kurset er identisk med Tarmars kursus fra Faglig Kongres sidste år og vil efterfølges af og være krav til et opfølgende udvidet kursus i foråret 2020.

Kl. 18: Efter kurserne kan både kursister og medlemmer, der støder til, deltage i middag.

Kl. 20: Efter middagen er der fælles torsdagsbar.


FREDAG 8. NOVEMBER – MEDLEMSDAG MED WORKSHOPS, DEBAT OG NETWORKING

Kl. 7.30: Registrering og morgenmad

Kl. 9.30: Medlemsdagen starter med velkomst og et oplæg, som varer hele formiddagen og sætter en fælles ramme for dagen.
Erhvervpsykologisk rådgiver Sagar Constantin dykker ned i emnet Kerneværdier og kommunikation. Hun fortæller, hvad kendskab til egne kerneværdier betyder, når vi kommunikerer med andre – både kolleger og patienter. Hun kommer bl.a. ind på, hvordan kendskab til vores trusselssystem, tanker og følelser (positive som negative) kan afhjælpe konflikter og giver bedre mulighed for at handle i tråd med vores egentlige værdier.

Kl. 13.30: Efter frokost kan du deltage i en af følgende workshops, og Årsmøde for studentermedlemmer starter:

 1. Organisér fremtidens klinik effektivt
  Martin Grønbæk er programleder i HK LAB, et innovationslaboratorie, der designer byggesten til fremtidens arbejdsmarked. Ud fra analyser af fremtidsscenarier i lægeklinikker vil han udfordre med spørgsmål som: hvad betyder ny teknologi for klinikdriften og organiseringen? Hvem skal udføre hvilke opgaver i fremtidens kiropraktorklinik, og hvilke kompetencekrav stiller det? 
 2. Sådan aflæser du kropssprog
  Ekspert i kropssprog, konfliktløsning og krisekommunikation Michael Sjøberg har mange jobs på sit cv. Gidselforhandler er en af dem. I denne workshop kan du blive klogere på nonverbal kommunikation. Hvad er det, og hvordan kan vi bruge nonverbal kommunikation over for patienter, både så vi kan forstå dem bedre og understøtte vores budskaber til dem. Forvent at lære hvordan du i praksis læser og analyserer andres kropssprog, og hvordan du kvalificerer din mavefornemmelse.·
 3. Stressfri hverdag
  Mette Bugge er uddannet HR-manager og har de sidste 15 år arbejdet med udvikling af ledere og medarbejdere. I første del af workshoppen får du redskaber til at spotte og håndtere stress. Du får også konkrete input til, hvordan du skaber åbenbed og dialog om arbejdspres og arbejdsglæde på klinikken. Anden del udforsker din egen adfærd i forhold til at undgå stress. Det handler om kommunikation i hverdagen, evnen til at sige til og fra og små indsatser, som kan gøre en stor forskel.

Kl. 18.00: Efter de tre workshops serveres let mad under konceptet ’Spis og mingl’, hvor du kan vælge at spise med kolleger, der er hhv. klinikejere, privatansatte, offentligt ansatte eller nyuddannede. Klinikker, der søger turnuskandidat, kan spise med og speeddate studerende.

Kl. 19.30: 
Fredag aften fortsætter med debatten: Brugerbetalingen - er den kommet for at blive? 

Kl. 21.00: Let natmad og hygge i uformelle rammer.


LØRDAG 9. NOVEMBER – POLITIK OG FEST

Kl. 9.00: Registrering og morgenmad

Kl. 10: Lørdag står den som sædvanlig på kiropraktorpolitik hele dagen med generalforsamling. Det starter med en åben del med taler, nye kiropraktorer, der aflægger Kiropraktorløftet og prisuddeling. 18. september udløb fristen for at indstille kandidater - der er modtaget een indstilling, så Årets Kiropraktor 2019 er fundet. Se hvem det er til årsmødet  

Kl. 13.00: Efter frokost starter den lukkede del af generalforsamlingen, hvor beretninger, regnskab, budget og valg af ny bestyrelse og nyt råd er blandt emnerne på dagsordenen. Scroll ned og læs mere om generalforsamlingen, opstilling, medlemsforslag, frister m.v. Her kan du læse bestyrelsens skriftlige beretning


Kl. 19:00: Årsmødet slutter med den legendariske årsfest lørdag aften. Festen, som inkluderer tre-retters middag, vinmenu, underholdning og musik, holdes i de historiske rammer på Fængslet, der ligger tæt på hotellet.