Årsmøde 2010_14.jpg

Generalforsamlingen er DKF's øverste myndighed og den finder sted i de ulige år, derfor er '19 et GF-år. 

Datoen har ligget fast i lang tid. Det er lørdag den 9. november. Men nu skal du også sætte ring om torsdag den 7. og fredag den 8., hvor DKF og NIKKB præsenterer spændende kurser, oplæg og workshops for alle.

Lokationen er også på plads: Det er Hotel Opus i Horsens, hvor DKF holdt generalforsamling i 2010.

Hvad skal der foregå?
Torsdag 7. november udbyder NIKKB kurser, der falder inden for den systematiske efteruddannelse. Blandt andet gentages det populære psykologi-kursus med professor Tamar Pincus, som også blev udbudt på Faglig Kongres. 

Fredag 8. november er en såkaldt medlemsdag med oplæg og workshops om emner, der handler om kiropraktorers arbejdsliv i meget bred forstand. Oplæggene er ved at blive tilrettelagt, men vil berøre emner som ledelse, faglig identitet m.m. 

Om eftermiddagen fredag den 8. udbyder vi i samarbejde med FNKS et spor målrettet studerende. 

Fredag aften inviteres alle til at deltage i debat om et aktuelt emne. 

Lørdag går det som sædvanlig løs med generalforsamling fra morgen til sen eftermiddag, og kl. 19 starter den famøse årsfest med middag og et overflødighedshorn af underholdning.

GODT AT VIDE
• DKF’s generalforsamling finder sted i ulige år 
• Dansk Kiropraktor Forenings bestyrelse og medlemmerne af Dansk Kiropraktor Råd er alle på valg 
• Afgående bestyrelse og råd er forpligtet til at stille forslag til hhv. ny fuldtallig bestyrelse og nyt fuldtalligt råd, herunder forslag til ny formand.


Mere info følger løbende.


LÆS MERE
> Læs om generalforsamlingen, opstilling, frister m.v. i DKF's love
> Læs reportage fra sidste årsmøde (uden generalforsamling), som fandt sted til Faglig Kongres i Odense
> Læs reportage fra GF17 i Middelfart