KiroFagligtÅrsmøde2021_1200x1200px.png MOBILE.png

Faglig Kongres 2020 blev aflyst pga. COVID-19. Nu kan du glæde dig til Faglig Årsmøde 2021. Mødet indeholder generalforsamling lørdag 13. november 2021, men også et hav af arrangementer og kurser i dagene inden, altså 11. og 12. november. Torsdag og fredag kommer faktisk til at ligne de Faglige Kongresser, vi kender med kurser og faglighed. Derudover er der selvfølgelig masser af plads til det sociale.

Tilmelding og program er klar - klik her

> Early bird frem til 26. september, og vi opfordrer til, at man tilmelder sig årsmødet senest 27. oktober af hensyn til de praktiske forberedelser.

Individuel tilmelding alt efter, om du er kiropraktor, klinikpersonale eller studerende.

OBS: Er du dimitteret i 2020 eller 2021, inviteres du til den traditionsrige aflæggelse af Kiropraktorløftet og festen om aftenen. Vi har sendt dig en mail, som du bedes svare på - har du ikke modtaget den, så skriv til medarbejder Susanne Løndal Nielsen på sln@danskkiropraktorforening.dk


Overnatning
Kongressen foregår på Odeon, mens Comwell HCA lige ved siden af er det primære overnatningshotel. Book senest 11. oktober for at være sikker på at få værelse. Book på hotel.odense@comwell.com med koden: KIRO2021. Enkeltværelse koster 895 kr. og dobbeltværelse 1095 kr. pr. nat.


Der er også lavet aftale med Hotel Odeon på den anden side af Odeon. Book på hotelodeon.dk med koden: KIRO2021. Enkeltværelser koster 1025 kr. og dobbeltværelser 1225 kr. pr. nat. Her skal du også booke 30 dage før for at være sikker på at få plads.

 


TORSDAG Åbning, kvalitet, kurser, Kiro TED Talks og velkomstreception
Årsmødets dag 1, hvor den officielle åbning er første punkt på programmet. Derefter kan man om formiddagen høre en spændende keynote om kvalitet. Kvalitet er blevet et stort fokusområde i den aktuelle overenskomst, og derfor vil vi prøve at give et indblik i, hvad kvalitet egentlig er. Oplægsholdere med forskellige baggrunde vil tale om kvalitet set ud fra deres perspektiv, og om hvorfor kvalitet er et vigtigt og relevant område for kiropraktorerne. Om eftermiddagen kan man vælge mellem forskellige moduler, som man kender fra Faglig Kongres. 5 sideløbende spor  bliver en blanding af kiropraktorfaglige og mere medlems-/arbejdslivorienterede moduler.

Torsdag aften vender succesen fra Faglig Kongres 2018 tilbage: Kiro TedTalk. Oplev 6 kiropraktorer, som hver især præsenterer deres emne i et format, som skal være kort og præcist med den kliniske relevans i fokus. Så spænd selen og vær klar til 6 hæsblæsende talks, som slutter torsdagens faglige program af. Torsdag aften starter det sociale program med at invitere til officiel  velkomstreception, hvor der bliver serveret lidt vådt og tørt. Derefter har man mulighed for enten at tage ud i byen og få lidt sen aftensmad med venner eller kollegaer på egen hånd eller blive på Odeon og få middag serveret der.

FREDAG Hverdagsevidens, kurser, kliniksekretærernes dag og spændende debat
Årsmødets anden dag begynder med et plenummodul om ”Hverdagsevidens”. Det er en paneldebat om evidensbaseret praksis ude i klinikken, og hvordan vi bruger evidens i hverdagen. Er det ok at gå på kompromis med forklaringsmodellerne og fortællingerne, hvis man skal tale på patientens niveau? Er der forskel på evidensbaseret praksis set ud fra forskellige perspektiver? Er der en grænse for, hvor akademisk vores arbejde kan og skal være? Og hvordan hjælper vi hinanden til at være ambassadører lokalt, regionalt og nationalt for evidensbaseret praksis?Professor Jan Hartvigsen giver en kort introforelæsning og er herefter paneldeltager sammen med kiropraktor Ulrik Sandstrøm, kiropraktor Jonas Loft og direktør for Gigtforeningen Mette Bryde. Debatten styres af Politikens sundhedsredaktør Lars Igum Rasmussen. Efter frokost kan man vælge mellem en blanding af moduler med behandling og diagnostik, billeddiagnostik og kommunikation og ny viden. Aftenen sluttes af med en stor fælles debat. Til Årsmøde 2019 handlede det om brugerbetaling. Planen er at finde et lige så potent emne. Det sociale arrangement
er planlagt til at blive holdt på Odeon med forbehold for evt. COVID-19-retningslinjer.

LØRDAG Politik fra morgen til aften – og så festen
Lørdag står den på kiropraktorpolitik: Først den åbne del, siden den lukkede del af DKF’s generalforsamling. Vi skal overvære prisuddeling, taler og nye kolleger aflægge Kiropraktorløfte. Senere fremlægges beretninger og regnskaber til forsamlingens godkendelse, og der skal vælges ny bestyrelse og nyt råd. I år tager vi afsked med formand Lone Kousgaard Jørgensen, der har siddet de 8 år, som vedtægterne bestemmer, man maksimalt må bestride den post. Forvent en begivenhedsrig dag og en særlig mindeværdig årsfest.

Såfremt Covid-19 ikke har sluppet sit tag til november, arbejdes på en alternativ løsning.

Seneste nyt Årsmøde 2021
Kiro0319_Pyramide_2000px.jpg
OM BESTYRELSEN, RÅDET OG OPSTILLING

Bestyrelsens opgave er at varetage foreningens anliggender mellem generalforsamlingerne og holde medlemmerne løbende orienteret.

Bestyrelsen holder møde cirka 10 gange om året – de fleste gange på hverdage, 3-4 gange om året i weekenden. Dagsordenen, som sekretariatet udarbejder forud for møderne, fylder sjældent under 100 sider inklusiv bilag.

Hver af de 7 bestyrelsesmedlemmer har opgaver, som udspringer af deres ansvarsområde. Det kan være poster i Kiropraktorfondens eller videncentrets bestyrelse, poster eller opgaver i udvalg eller arbejdsgrupper, men også møder med eller oplæg for forsikringsselskaber, organisationer, politikere, medlemmer og deltagelse i netværk, konferencer m.v.

Dansk Kiropraktor Råd (DKR) består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Rådets væsentligste opgave er at rådgive medlemmer i klagesager og sager, der måtte blive rejst mod dem i deres egenskab af kiropraktor. På årsbasis er der ca. 40 sager, der af den ene eller anden grund involverer kiropraktorer og er relevante for DKR at involvere sig i, især som følge af, at medlemmer henvender sig for at få rådgivning og kollegial sparring.

Alle medlemmer af bestyrelsen og rådet arbejder som kiropraktorer.

• Hele DKF’s bestyrelse og hele Dansk Kiropraktor Råd er på valg på generalforsamlingen
• Bestyrelsen og rådet skal stille forslag til hhv. ny fuldtallig bestyrelse og nyt fuldtalligt råd, herunder forslag til ny formand
• Medlemmer kan melde sig og stille op

> Senest 16. oktober offentliggør DKF lister med fuldtallig bestyrelse og fuldtalligt råd
> Senest 30. oktober skal medlemmer, der vil stille op til bestyrelsen eller rådet, melde sig. 


HVAD HVIS MAN HAR ET GODT FORSLAG?

I det daglige kan du altid kontakte DKF med spørgsmål, undren, tanker, ideer eller forslag – om stort og småt. Til generalforsamlingen er det forslag af mere principiel karakter, der skal drøftes og evt. tages stilling til.

Det kan fx være ændring af DKF’s vedtægter. Vil du stille et forslag, skal det sendes ind på forhånd senest 21 dage inden forsamlingen. Inden du sætter dig til tasterne, er det rigtigt smart at undersøge, om forslaget overhovedet passer til at skulle drøftes og evt. besluttes på en generalforsamling. Måske kan det gennemføres uden at komme på generalforsamlingen, måske er det, du foreslår, allerede gennemført. Det kan du finde ud af ved at læse om emnet på DKF’s hjemmeside, fx læse vedtægterne, resultatrapporter eller dagsordner og referater fra tidligere generalforsamlinger. Du kan starte med at tage kontakt til DKF’s sekretariat eller medlemmer af bestyrelsen.

Det er godt at vide, at bestyrelsen udarbejder en skriftlig kommentar til evt. medlemsforslag.

Ofte meddeler bestyrelsen, om den er for eller imod forslaget og hvorfor. Kommentaren bringes i dagsordenen. Bestyrelsen stiller ofte selv forslag til generalforsamlingen.

• Kun forslag opført på dagsordenen kan vedtages
• Ændringsforslag skal ligge inden for et oprindeligt forslags rammer

> Senest 23. oktober skal medlemsforslag sendes til DKF stilet til formanden
> Senest 10 dage før GF, dvs. 3. november udsender DKF dagsordenen

Sådan forbereder du dig til generalforsamlingen

LÆS VEDTÆGTERNE
De kun ca. 15 sider gør dig meget klogere på generalforsamlingen og DKF.

TAG TIL GENERALFORSAMLING I DIN KREDS
Til KKF-kredsenes generalforsamlinger deltager DKF’s bestyrelse blandt andet for at informere om, hvad der skal besluttes på dette års DKF generalforsamling. 

LÆS MATERIALET
Sekretariatet udsender en detaljeret dagsorden og en årsrapport. Hvis noget er uklart, kan du finde flere informationer på hjemmesiden, i tidligere dagsordener/referater eller ved at kontakte sekretariatet.

TAG STILLING HJEMMEFRA
Sæt dig ind i beslutningerne, der skal træffes. Drøft for og imod med kolleger.

RESEARCH
på DKF’s hjemmeside, i årsrapporter og kontakt sekretariatet, hvis noget er uklart.

#kirokongres
Hvordan gik generalforsamlingen sidste gang?

Formand Lone Kousgaard Jørgensen blev genvalgt, og bestyrelsen fik tre nye medlemmer - og så vedtog generalforsamlingen i 2017 en række justeringer af DKF's love, bl.a. udafstemning ved indgåelse af større aftaler. Læs mere her i reportage fra KIROPRAKTOREN

 

TIDLIGERE ÅRSMØDERÅrsmødet 2020

Mere end hvert fjerde medlem loggede på en lørdag eftermiddag i november, da DKF for første gang nogensinde holdt årsmødet digitalt. I september var Faglig Kongres blevet aflyst grundet COVID-pandemien, som blussede op efter en sommer med lav smitteudbredelse. DKF fastholdt at holde årsmøde, men gjorde det digitalt med formanden og næstformanden som værter. Læs om mere her i artikel fra KIROPRAKTOREN nr 4 2020

 

Årsmødet 2019

Som noget nyt strakte det sig over 3 hele dage; torsdag, fredag og lørdag, da vi holdt årsmøde i 2019 i Horsens.


TORSDAG 7. NOVEMBER - TRE KURSER

Kl. 8.30: Registrering og morgenmad

Kl. 10: Deltag i et af tre NIKKB-heldagskurser, der er systematisk efteruddannelse og berettiger til økonomisk kompensation, hvis du arbejder under overenskomsten:

 1. Behandling: Cervical radikulopati - et hands-on kursus for håndtering af cervical radikulopati OBS: Kurset er fuldt - skriv dig på venteliste ved at forsøge at tilmelde dig
  Kiropraktor, professor David Byfield og kiropraktor, ph.d., studieleder Henrik Hein Lauridsen samt muskuloskeletale fysioterapeut Bibi Dige Heiberg underviser i diagnostik, behandling og træning af cervikal radiokulopati. På kurset vil der være en blanding af teori, hands-on og cases, som vil kunne bruges mandag morgen på patienterne.
 2. Diagnostik: Why X-rays are still important - or?
  Kiropraktor, Sarah Dion, Cindy Petersons arvtager, er underviser og specialist inden for billeddiagnostik såsom røntgen, CT, MR og ultralyd. Hun er Diplomate of the American Chiropractic Boards of Radiology og holder løbende oplæg på konferencer. Få nyeste viden om relevans og behov i en blanding af teori og masser af cases.
 3. Kommunikation: Treating people with pain
  Professor, ph.d. Tamar Pincus introducerer sine sundhedspsykologiske metoder, der klæder dig på til at hjælpe patienter med at håndtere smerter. Kurset er identisk med Tarmars kursus fra Faglig Kongres sidste år og vil efterfølges af og være krav til et opfølgende udvidet kursus i foråret 2020.

Kl. 18: Efter kurserne kan både kursister og medlemmer, der støder til, deltage i middag.

Kl. 20: Efter middagen er der fælles torsdagsbar.


FREDAG 8. NOVEMBER – MEDLEMSDAG MED WORKSHOPS, DEBAT OG NETWORKING

Kl. 7.30: Registrering og morgenmad

Kl. 9.30: Medlemsdagen starter med velkomst og et oplæg, som varer hele formiddagen og sætter en fælles ramme for dagen.
Erhvervpsykologisk rådgiver Sagar Constantin dykker ned i emnet Kerneværdier og kommunikation. Hun fortæller, hvad kendskab til egne kerneværdier betyder, når vi kommunikerer med andre – både kolleger og patienter. Hun kommer bl.a. ind på, hvordan kendskab til vores trusselssystem, tanker og følelser (positive som negative) kan afhjælpe konflikter og giver bedre mulighed for at handle i tråd med vores egentlige værdier.

Kl. 13.30: Efter frokost kan du deltage i en af følgende workshops, og Årsmøde for studentermedlemmer starter:

 1. Organisér fremtidens klinik effektivt
  Martin Grønbæk er programleder i HK LAB, et innovationslaboratorie, der designer byggesten til fremtidens arbejdsmarked. Ud fra analyser af fremtidsscenarier i lægeklinikker vil han udfordre med spørgsmål som: hvad betyder ny teknologi for klinikdriften og organiseringen? Hvem skal udføre hvilke opgaver i fremtidens kiropraktorklinik, og hvilke kompetencekrav stiller det? 
 2. Sådan aflæser du kropssprog
  Ekspert i kropssprog, konfliktløsning og krisekommunikation Michael Sjøberg har mange jobs på sit cv. Gidselforhandler er en af dem. I denne workshop kan du blive klogere på nonverbal kommunikation. Hvad er det, og hvordan kan vi bruge nonverbal kommunikation over for patienter, både så vi kan forstå dem bedre og understøtte vores budskaber til dem. Forvent at lære hvordan du i praksis læser og analyserer andres kropssprog, og hvordan du kvalificerer din mavefornemmelse.·
 3. Stressfri hverdag
  Mette Bugge er uddannet HR-manager og har de sidste 15 år arbejdet med udvikling af ledere og medarbejdere. I første del af workshoppen får du redskaber til at spotte og håndtere stress. Du får også konkrete input til, hvordan du skaber åbenbed og dialog om arbejdspres og arbejdsglæde på klinikken. Anden del udforsker din egen adfærd i forhold til at undgå stress. Det handler om kommunikation i hverdagen, evnen til at sige til og fra og små indsatser, som kan gøre en stor forskel.

Kl. 18.00: Efter de tre workshops serveres let mad under konceptet ’Spis og mingl’, hvor du kan vælge at spise med kolleger, der er hhv. klinikejere, privatansatte, offentligt ansatte eller nyuddannede. Klinikker, der søger turnuskandidat, kan spise med og speeddate studerende.

Kl. 19.30: 
Fredag aften fortsætter med debatten: Brugerbetalingen - er den kommet for at blive? 

Kl. 21.00: Let natmad og hygge i uformelle rammer.


LØRDAG 9. NOVEMBER – POLITIK OG FEST

Kl. 9.00: Registrering og morgenmad

Kl. 10: Lørdag står den som sædvanlig på kiropraktorpolitik hele dagen med generalforsamling. Det starter med en åben del med taler, nye kiropraktorer, der aflægger Kiropraktorløftet og prisuddeling. 18. september udløb fristen for at indstille kandidater - der er modtaget een indstilling, så Årets Kiropraktor 2019 er fundet. Se hvem det er til årsmødet  

Kl. 13.00: Efter frokost starter den lukkede del af generalforsamlingen, hvor beretninger, regnskab, budget og valg af ny bestyrelse og nyt råd er blandt emnerne på dagsordenen. Scroll ned og læs mere om generalforsamlingen, opstilling, medlemsforslag, frister m.v. Her kan du læse bestyrelsens skriftlige beretning


Kl. 19:00: Årsmødet slutter med den legendariske årsfest lørdag aften. Festen, som inkluderer tre-retters middag, vinmenu, underholdning og musik, holdes i de historiske rammer på Fængslet, der ligger tæt på hotellet.