KIROPRAKTORPRISEN
Kiropraktorprisen er Dansk Kiropraktor Forenings hæderspris til en person eller institution mv., der har gjort en særlig indsats enten inden for forskning på det biomekaniske område eller ved at sætte fokus på at skabe ny viden om det kiropraktiske virksomhedsområde. Prisen kan ikke søges, og den uddeles ikke nødvendigvis hvert år. Medlemmer kan indstille kandidater til prisen, og DKF’s bestyrelse beslutter, hvem den skal uddeles til. 

Seneste uddeling var i 2017, da Kiropraktorprisen blev uddelt til prof. Jan Hartvigsen, Syddansk Universitet og NIKKB.  

Modtagere af Kiropraktorprisen
• Professor, forskningsleder og seniorforsker Jan Hartvigsen, Syddansk Universitet, og NIKKB (2017)
Ph.d., kiropraktor, lektor Søren O'Neill, ledende kiropraktor, Rygcenter Syddanmark (2015)
• Studieleder, ph.d., lektor, kiropraktor Henrik Hein Lauridsen (2014)
• Kiropraktorerne Tue Secher Jensen og Jan Nordsteen for deres arbejde med kliniske retningslinjer (2013)
• Rygcentret i Ringe (2008)
• Kiropraktor Niels Grunnet-Nilsson (2007)

Før Kiropraktorprisen blev indstiftet i 2006 blev der uddelt en Forskerpris, som blev uddelt første gang i 1989. Forskerprisen er tildelt:
• Kiropraktorerne Gert Brønfort, Ole Jochumsen og Niels Klougart (1989)
• Alan Clark Breen, AECC’s forskningsleder (1990)
• Claus Manniche (1991)
• Jean Robert, Schweiz (1992)
• Stefan Blomberg (1993)
• Palle Pedersen og Keld Østergaard (1994)
• Professor T.W. Meade (1995)
• Kiropraktor Charlotte Leboeuf-Yde (1996)
• Kiropraktor Alan Jordan (1997)
• Professor Mogens Hørder, SDU (1998)
• Læge Peter Licht og kiropraktor Henrik Wulff Christensen (1999)
• Kiropraktor Jesper Wiberg (2000)
• Kiropraktor Jan Hartvigsen (2001)
• Jennifer E. Bolton (2002).

ÅRETS KIROPRAKTOR
Årets Kiropraktor blev stiftet i 2012 og uddeles til en kiropraktor, der har ydet en særlig indsats inden for det kiropraktiske fagområde. Alle DKF's medlemmer kan indstille kandidater til prisen, som der efterfølgende afholdes afstemning om. 

I 2017 blev kvalitetskonsulent og ekstern lektor Janni Bang Årets kiropraktor for sin store indsats inden for akkreditering og datasikkerhed. 

"Alle emner emner vigtige for kvalitetssikring og udviklingen af vores profession og relevant for en seriøs medspiller i det danske sundhedsvæsen. Yderligere er det emner krævende stor indsigt, hvor Janni har valgt at afsætte den relevante tid til at forstå og formidle sin viden pædagogisk til resten af sine kollegaer gennem diverse mødearrangementer," stod der blandt andet i indstillingen.

'Årets Kiropraktor' tidligere år
I 2016 blev kiropraktor, Susanne Lynge, som til daglig driver klinik i Brønderslev, og har gennemført masteruddannelse i muskuloskeletal pædiatri og senest startet forskningsprojekt om kronisk hovedpine hos skolebørn. Prisen modtog hun på Faglig Kongres 2016 i Århus.

I 2015 blev Carsten Hviid fra Århus Årets Kiropraktor for sin store hjælpsomhed og mangeårige indsatser i standens tjeneste, bl.a. i Turnusudvalget, som han stadigt er medlem af. Læs omtale i KIROPRAKTOREN

I 2014 blev Hanne Nøddeskou-Fink Årets Kiropraktor for sit store engagement i sportskiropraktik, som har inspireret mange til at blive kiropraktorer. Læs omtale i KIROPRAKTOREN nr. 6 2014

Årets kiropraktor 2013 blev Nis Alnor for hans mangeårige virke som formand for Dansk Kiropraktor Råd samt hans arbejde med udvikling af Kiropraktorernes etik. 

I 2012 gik prisen til Claus Dam Nielsen for hans indsats inden for kiropraktorers efteruddannelse.


DKF's SPECIALEPRIS
 
Specialeprisen uddeles hvert år i samarbejde med Syddansk Universitet til det bedste speciale indleveret på Klinisk Biomekanik i det pågældende studieår. 

I 2017 blev DKF’s Specialepris uddelt til Thomas Lykke Christiansen for specialet 'The Effects of a Single Session of Spinal Manipulation on Strength and Cortical Drive in Atthletes' 

I KIROPRAKTOREN nr. 1 2018 kan du læse om projektet.

Tidligere modtagere af specialeprisen
1 2016 blev DKF’s Specialepris for første gang tildelt to projekter. Modtagerne er Søren Grøn og Erik Frafjord med specialet Hvilken prognostisk betydning har MR-fund for patienter med nakkesmerter? Et 12 måneders opfølgningsstudiesamt Uffe Bundgaard og Jeppe Mølgaard Mathiasen med A description of MRI-findings in patients with neck pain and their relation to Quebec subgroups. I KIROPRAKTOREN nr. 1 2017 kan du læse om projekterne.

I 2015 modtog Andreas Tøllner Christensen og Lise Lykke Oddershede specialeprisen for specialet RMDQ-23 er ikke egnet for børn. En undersøgelse af forståelse og indholdsvaliditet blandt 11-14-årige.Læs om projektet i KIROPRAKTOREN nr. 1 marts 2016.  

I 2014 modtog Johanne Brinch Larsen og Lovisa Marie Andersson prisen for deres speciale Realiability of experimented pain reports in children aged 11-12 years using the Numerical Rating Scale. 
Læs om specialet her i KIROPRAKTOREN

Specialeprisen 2013 tilfaldt kiropraktorerne Inge-Marie Hother Vesterager og Pernille Fredslund Pedersen for specialet ”Pain related avoidanceendurance beleifs in patients with persistent low back pain and Modic changes." Læs om specialet i KIROPRAKTOREN nr. 1 2014 - side 12.


- Anne-Marie Madsen og Henrik Toftegård (2012)
- Kim Corfixen og Martin M. Hansen (2011) 
- Silje Marie Sognnes og Nicolai Klem (2010)
- Mads Juul Kristiansen og Thomas Johan Larsen (2009)
- Mats Peter Johannson og Martin Skogheim Baann Liane (2008)


ÆRESMEDLEMMER
I henhold til DKF’s love kan medlemmer udnævnes til æresmedlemmer. Beslutningen om udnævnelse træffes af bestyrelsen efter samråd med Dansk Kiropraktor Råd. 

Kiropraktorer, der har indlagt sig særlig fortjeneste ved arbejdet for foreningen eller for kiropraktik i det hele taget, kan udnævnes. Æresmedlemmer fritages for kontingent. 

Forhenværende formand Jens Jacobsen blev i 2013 udnævnt til æresmedlem af DKF. 

Se liste over æresmedlemmer