Fra 1. januar 2018 gælder følgende kontingentsatser:

 • Ordinære medlemmer i erhverv, der er ejer eller medejer: 20.000 kr.
  (af en kiropraktisk klinik)
 • Ordinære medlemmer i erhverv*: 17.200 kr.
 • Ordinære medlemmer, der alene har ansættelse i det offentlige: 12.000 kr.
  (uden ledelsesbeføjelser)
 • Ordinære medlemmer det 1. kandidatanciennitetsår: 4.300 kr.
  (1/4 ordinært kontingent)
 • Ordinære medlemmer det 2. kandidatanciennitetsår: 8.600 kr.
  (1/2 ordinært kontingent)
 • Ordinære medlemmer det 3. kandidatanciennitetsår: 12.900 kr.
  (3/4 ordinært kontingent)
 • Medlemmer, der gennemgår den supplerende praktiskeuddannelse: 4.300 kr.
  (1/4 ordinært kontingent)
 • Arbejdsløse medlemmer: 1.600 kr.
 • Ansatte medlemmer midlertidigt ude af erhverv: 1.600 kr.
 • Medlemmer i udlandet: 1.600 kr.
 • Passive medlemmer: 1.600 kr.
 • Pensionerede medlemmer: 500 kr.
 • Studentermedlemmer: 0 kr.

*= ansatte og selvstændige uden egen klinik.

Æresmedlemmer er fritaget for kontingent.

Ovenstående satser inkluderer ikke kontingent til A-kasse.

Der er et skattefradrag på 6.000 kr. årligt på faglige kontingenter.

Kontingenter fastsættes på DKF's generalforsamling og er gældende to kalenderår ad gangen.