Fra 1. januar 2018 gælder følgende kontingentsatser:

 • Ordinære medlemmer i erhverv, der er ejer eller medejer af en kiropraktisk klinik: 20.000,- kr.
 • Ordinære medlemmer i erhverv*: 17.200,- kr.
 • Ordinære medlemmer, der alene har ansættelse i
  det offentlige uden ledelsesbeføjelser 12.000,- kr.
 • Ordinære medlemmer det 1. kandidatanciennitetsår 4.300,- kr.
  (1/4 ordinært kontingent)
 • Ordinære medlemmer det 2. kandidatanciennitetsår 8.600,- kr.
  (1/2 ordinært kontingent)
 • Ordinære medlemmer det 3. kandidatanciennitetsår 12.900,- kr.
  (3/4 ordinært kontingent)
 • Medlemmer, der gennemgår den supplerende praktiske 4.300,- kr.
  uddannelse (1/4 ordinært kontingent)
 • Arbejdsløse medlemmer 1.600,- kr.
 • Ansatte medlemmer midlertidigt ude af erhverv 1.600,- kr.
 • Medlemmer i udlandet 1.600,- kr.
 • Passive medlemmer 1.600,- kr.
 • Pensionerede medlemmer 500,- kr.
 • Studentermedlemmer 0,- kr.

* = ansatte og selvstændige uden egen klinik.

Æresmedlemmer er fritaget for kontingent.

Ovenstående satser inkluderer ikke kontingent til A-kasse.

Der er et skattefradrag på 6000 kr. årligt på faglige kontingenter.

Kontingenter fastsættes på DKF's generalforsamling og er gældende to kalenderår ad gangen.