Fra 1. januar 2020 gælder følgende årlige kontingentsatser:

 • Ordinære medlemmer i erhverv, der er ejer eller medejer: 20.000 kr.
  (af en kiropraktisk klinik med ydernummer)
 • Ordinære medlemmer i erhverv, der er ejer eller medejer: 17.200 kr.
  (af en kiropraktisk klinik uden ydernummer)
 • Ordinære medlemmer i erhverv: 17.200 kr.
  (ansatte og selvstændige uden egen klinik)
 • Ordinære medlemmer, der alene har ansættelse i det offentlige: 12.000 kr.
  (uden ledelsesbeføjelser)
 • Ordinære medlemmer det 1. kandidatanciennitetsår: 4.300 kr.
  (1/4 ordinært kontingent)
 • Ordinære medlemmer det 2. kandidatanciennitetsår: 8.600 kr.
  (1/2 ordinært kontingent)
 • Ordinære medlemmer det 3. kandidatanciennitetsår: 12.900 kr.
  (3/4 ordinært kontingent)
 • Medlemmer, der gennemgår den supplerende praktiskeuddannelse: 4.300 kr.
  (1/4 ordinært kontingent)
 • Medlemmer i udlandet: 1.600 kr.
  (Bosiddende i udlandet, men ønsker at holde sig ajour på kiropraktik i Danmark, gennem nyhedsmails og KIROPRAKTOREN)
 • Arbejdsløse medlemmer: 1.600 kr.
  (pr. den dato man ikke modtager løn fra arbejdsgiver)
 • Ansatte medlemmer midlertidigt ude af erhverv: 1.600 kr.
  (pr. den dato man ikke længere får udbetalt løn fra arbejdsgiver dvs. under ulønnet orlov, i en periode mellem jobs el. lign. Ansatte medlemmer på barsel anses som midlertidigt ude af erhverv.)
 • Passive medlemmer: 1.600 kr.
  (Fx kiropraktoruddannede, der IKKE praktiserer kiropraktik, men ønsker at holde sig ajour på kiropraktik, gennem nyhedsmails og KIROPRAKTOREN)
 • Pensionerede medlemmer: 500 kr.
  (pr. den dato man går på pension og ikke længere praktiserer kiropraktik)
 • Studentermedlemmer: 0 kr.

Kontingenterne fastsættes på DKF's generalforsamling og er gældende to kalenderår ad gangen. Kontingenter bliver opkrævet kvartalsvis (1. januar, 1. april, 1. juli, 1. oktober) Ændringer i kontingentgrupper sker skriftelig pr. email. 

Æresmedlemmer er fritaget for kontingent.

Ovenstående satser inkluderer ikke kontingent til A-kasse.

Der er et skattefradrag på 6.000 kr. årligt på faglige kontingenter. Læs om indberetning til SKAT efter ny afgørelse januar 2022