_H4A0707 copy.jpg

DKF's bestyrelse

DKF's bestyrelse vælges for 2 år - se den nuværende bestyrelse her

DKF ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer.

Bestyrelsen varetager organisationens anliggender mellem generalforsamlingerne og holder medlemmerne løbende orienteret om alle væsentlige spørgsmål. Alle medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert andet år (ulige år).

Bestyrelsen blev valgt på GF 13/11 og konstituerer sig først med næstformand på sit møde i december.

BESTYRELSEN 2021-23

Formand

Michael Christensen
Telefon: 2629 2928
E-mail: mc@danskkiropraktorforening.dk

Medlem
Anders Jørgensen
Telefon: 2226 9661
E-mail: aj@danskkiropraktorforening.dk

Medlem
Janni Lee Boutrup Bang Brodersen
Telefon: 6062 8628
E-mail: jlb@danskkiropraktorforening.dk

Medlem
Christina Nielsen
Telefon: 2067 9030
E-mail: cn@danskkiropraktorforening.dk

Medlem
Pernille Popp
Telefon: 3142 6282
E-Mail: pp@danskkiropraktorforening.dk

Medlem
Jacob Toft Vestergaard
Telefon: 5133 0086
E-mail: jtv@danskkiropraktorforening.dk

Medlem
Henrik Frederiksen


Her kan du læse om bestyrelsesmedlemmerne


Intern revisor

Gunvor Jørnsgård

Revisorsuppleant
Kirsten Sillehoved

_H4A1008 copy.jpg
Næstformand Michael Christensen
_H4A0896 copy.jpg
Anders Jørgensen
_H4A0911 copy.jpg
Janni Bang
_H4A0940 copy.jpg
Christina Nielsen
_H4A0875 copy.jpg
Pernille Popp
_H4A0961 copy.jpg
Jacob Toft Vestergaard