DSK arbejder primært med kvalitetssikring og generelt faglig og klinisk udvikling, og har bl.a. været initiativtager til en formaliseret efteruddannelse i idrætskiropraktik.

DSK har blandt andet været initiativtager til kvalitetssikringsrapporten om kiropraktik og lænderyg besvær, som udkom i 2005, og de monofaglige kliniske retningslinjer for kiropraktorbehandling af lumbal nerverodspåvirkning, der udkom i 2012. I forbindelse med Nationale Kliniske Retningslinjer er DSK med til at udpege repræsentanter til arbejdsgruppen og afgive høringssvar.

Siden 2018 har selskabet udviklet og udgivet kliniske vejledninger - foreløbigt er to udgivet: om behandling af hovedpine i kiropraktorpraksis (2019) og om behandling af spædbørn (2020)

Læs mere om kvalitetssikringsrapporten, de monofaglige retningslinjer samt de kliniske vejledninger hos DSK.

DSK opretter faglige fokusgrupper efter interesse, hvor kiropraktorer med interesse indenfor bestemte områder mødes, erfaringsudveksler og udvikler professionen indenfor området. Der er for øjeblikket grupper med fokus på kiropraktisk behandling af børn, idrætskiropraktik og evidensbaseret praksis.

Selskabet afholder jævnligt relevante faglige arrangementer for medlemmer og andre med interesse for den kliniske biomekanik, herunder foredrag, diskussionsoplæg, post-graduat undervisning mm., hvilket ofte sker i samarbejde med Kiropraktorernes Videnscenter.

Selskabet har aktuelt ca. 300 medlemmer, som stort set alle er danske kiropraktorer eller cand.manu. fra SDU.

DSK’s bestyrelse

Formand: Cecilie Testern Wissing

Medlem: Signe Fuglkjær

Medlem: Anna Stolpe

Medlem: Matilde Bil Pedersen

Medlem: Rasmus Studsgaard Bech

Kasserer: Tine Aafaard Olsen

Suppleant: Aske Holm-Jensen

Læs mere på selskabets hjemmeside.