færdighedslab17.JPG

Foreningen af Nordiske KiropraktorStuderende (FNKS) har til opgave at fastholde Klinisk Biomekanik som det bedste studie på SDU.

På billedet fra venstre mod højre: Lykke, Asger, Astrid-Marie, Mathias, Emma og Amalie. Fraværende: Kristian, Mette og Nadja.
Maj 2021. 


Foreningens mål er blandt andet at skabe et studiemiljø hvor der er plads til alle, og hvor sociale og faglige arrangementer danner grundlag for de gode oplevelser.

Kontakt FNKS på denne mail

Bestyrelsen
Formand Emma Blom Engelsholm
Næstformand Asger Teichert Mortensen
Kasserer Mathias Bech
Udvalgskontakt Lykke Holst Hoffbeck
DKF-kontakt Astrid-Marie Høiberg Reffeld
Kiropraktorernes Videnscenter-kontakt
Amalie Horstmann Nøddeskou-Fink
PR-ansvarlig: Nadia Bakkegaard

og suppleanterne Mette Gregersen og Kristian Engquist

 

Emma Blom formand FNKS.jpg
Emma Engelsholm har været formand siden foråret 2020.