FNKS bestyrrelse 1819.jpg

Foreningen af Nordiske KiropraktorStuderende (FNKS) har til opgave at fastholde Klinisk Biomekanik som det bedste studie på SDU.

Foreningens mål er blandt andet at skabe et studiemiljø hvor der er plads til alle, og hvor sociale og faglige arrangementer danner grundlag for de gode oplevelser.

Kontakt FNKS på denne mail

Bestyrelsen
Formand: Jack Starche
Næstformand: Emma Blom Engelsholm
Kasserer: Mette Gregersen
DKF Kontaktperson: Kristine Ruby Nielsen
NIKKB Kontaktperson: Nanna Winther
Udvalgskontakt: Kristian Engquist
PR-Ansvarlig: Mikkel Møller Christensen
Suppleant: Emilie Meldgaard
Suppleant: Trine Kaa Stæhr