Folk i møde - kun hænder synlige.jpg

Landssamarbejdsudvalget (LSU)
LSU er del af et serviceklagesystem, som skal sikre efterlevelse af overenskomsten. 
Lone Kousgaard Jørgensen
Michael Christensen 
Christina Nielsen

Fond til Fremme af Kiropraktisk Forskning og Postgraduat Uddannelse (Kiropraktorfonden)
Fonden uddeler mdler til projekter inden for forskning og efteruddannelse og financierer NIKKB som aftalt i overenskomsten mellem DKF og Danske Regioner.
Lone Kousgaard Jørgensen
Michael Christensen
Christina Nielsen

Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB)'s bestyrelse
NIKKB's bestyrelse ledes af repræsentanten udpeget af regionerne
Lone Kousgaard Jørgensen, udpeget af Kiropraktorfonden
Michael Christensen, udpeget af DKF 

Uddannelsesrådet for Kiropraktorers Turnustjeneste
Rådet indstiller bl.a. tutorer, målbeskrivelser m.m. til Sundhedsstyrelsens godkendelse 
Lone Kousgaard Jørgensen, udpeget af DKF

Aftagerpanel for klinisk biomekanik, SDU
Læs om panelets opgaver og arbejde
Lone Kousgaard Jørgensen, udpeget af DKF
Jacob Toft Vestergaard, udpeget som ansat 

Kiropraktik og Sundhed (KS)
KS er en patientforening
Lone Kousgaard Jørgensen, udpeget af DKF
Michael Christensen, udpeget af DKF
Anders Jørgensen, udpeget af DKF

Gigtforeningens repræsentantskab
Repræsentantskabet er Gigtforeningens højeste myndighed, som mødes hvert år i maj
Lone Kousgaard Jørgensen, udpeget af DKF

Vilh. Krauses Forsknings- og Oplysningsfond
Lone Kousgaard Jørgensen, udpeget af DKF
Anders Jørgensen, udpeget af DKF
Michael Christensen (udpeget af KS)
Pernille Popp (udpeget af KS)

Komiteen for Sundhedsoplysning
Komiteen understøtter sundhedsvæsenets behandling af sygdomme og deltager aktivt i samfundets sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende. DKF er medlem af komiteen og derfor også komiteens bestyrelse.
Anders Jørgensen, udpeget af DKF
Anders Jørgensen (sagkyndig udvalg), udpeget af DKF

The Global Alliance for Musculoskeletal Health 
of the Bone and Joint Decade

En uafhængig, global NGO, hvis mission er at forbedre livskvaliteten for personer med sygdomme i bevægeapparatet. I den danske afdeling er DKF og Dansk Selskab for Kiropraktik aktive.
Anders Jørgensen, udpeget af DKF, er

Uddannelses- og forskningspolitisk udvalg (UFU) under Akademikerne
Henrik Lauridsen

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn 
Nævnet, som du kan læse om her, behandler klager over sundhedsfaglig virksomhed. Sundheds- og Ældreministeren udpeger formand og næstformænd, som skal være dommere. For hvert fagligt område beskikker ministeren et antal medlemmer, der alle er sundhedsfagligt uddannede og udpeges af de faglige organisationer. 
Hanne Nøddeskou-Fink
Mikkel Bruunsgaard Konner 

 

DKF's TURNUSUDVALG

Fungerer som faglige konsulenter, der i samarbejde med Kiropraktorernes Videnscenter tilrettelægger indhold i turnusuddannelsen og afvikler nogle af kurserne. Udvalget fungerer også som kontaktorgan og rådgivere for turnuskandidater såvel som tutorer - læs mere

Bestyrelsen og de tre udvalg