Folk i møde - kun hænder synlige.jpg

Landssamarbejdsudvalget (LSU)
LSU er del af et serviceklagesystem, som skal sikre efterlevelse af overenskomsten. 
Michael Christensen.
Henrik Frederiksen.
Christina Nielsen.

Fond til Fremme af Kiropraktisk Forskning og Postgraduat Uddannelse (Kiropraktorfonden)
Fonden uddeler midler til projekter inden for forskning og efteruddannelse og financierer KVC som aftalt i overenskomsten mellem DKF og Danske Regioner.
Michael Christensen.
Christina Nielsen.
Henrik Frederiksen.

Kiropraktorernes Videnscenters (KVC) bestyrelse
KVC's bestyrelse ledes af repræsentanten udpeget af regionerne
Michael Christensen, udpeget af DKF.
Christina Nielsen.

Uddannelsesrådet for Kiropraktorers Turnustjeneste
Rådet indstiller bl.a. tutorer, målbeskrivelser m.m. til Sundhedsstyrelsens godkendelse 
Jacob Toft Vestergaard 

Aftagerpanel for klinisk biomekanik, SDU
Jacob Toft Vestergaard, udpeget som ansat.

Kiropraktik og Sundhed (KS)
KS er en patientforening
Michael Christensen, udpeget af DKF.
Christina Nielsen.
Anders Jørgensen, udpeget af DKF.

Gigtforeningens repræsentantskab
Repræsentantskabet er Gigtforeningens højeste myndighed, som mødes hvert år i maj.
Michael Christensen, udpeget af DKF.

Vilh. Krauses Forsknings- og Oplysningsfond
Michael Christensen (udpeget af KS)
Christina Nielsen.
Anders Jørgensen, udpeget af DKF.
Pernille Popp (udpeget af KS).

Komiteen for Sundhedsoplysning
Komiteen understøtter sundhedsvæsenets behandling af sygdomme og deltager aktivt i samfundets sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende. DKF er medlem af komiteen og derfor også komiteens bestyrelse.
Anders Jørgensen, udpeget af DKF.

The Global Alliance for Musculoskeletal Health 
of the Bone and Joint Decade

En uafhængig, global NGO, hvis mission er at forbedre livskvaliteten for personer med sygdomme i bevægeapparatet. I den danske afdeling er DKF og Dansk Selskab for Kiropraktik aktive.
Anders Jørgensen, udpeget af DKF.

Forsknings og uddannelsesudvalg (UFU) under Akademikerne
Jacob Toft Vestergaard 

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn 
Nævnet, som du kan læse om her, behandler klager over sundhedsfaglig virksomhed. Sundheds- og Ældreministeren udpeger formand og næstformænd, som skal være dommere. For hvert fagligt område beskikker ministeren et antal medlemmer, der alle er sundhedsfagligt uddannede og udpeges af de faglige organisationer. 
Hanne Nøddeskou-Fink
Mikkel Bruunsgaard Konner 

Det Rådgivende Praksisudvalg 

Pernille Popp

DKF's TURNUSUDVALG

Fungerer som faglige konsulenter, der i samarbejde med Kiropraktorernes Videnscenter tilrettelægger indhold i turnusuddannelsen og afvikler nogle af kurserne. Udvalget fungerer også som kontaktorgan og rådgivere for turnuskandidater såvel som tutorer - læs mere

Bestyrelsen og de tre udvalg