DKR skal have opmærksomheden henledt på, om medlemmer foretager sig handlinger, der kan skade foreningen og standens interesser. DKR varetager sine funktioner på begæring eller af egen drift. 

Kiropraktorer, som oplever at få rejst en klage- eller erstatningssag, bedes orientere rådet, som kan yde rådgivning. Se i øvrigt vejledningsmaterialer her på hjemmesiden.KONTAKTINFORMATIONER

Formand
Anders Tromholt 
Tlf.: 21402002 (tirsdag, onsdag, fredag fra kl. 12-13) 
Mail: tromholt@c.dk 
  
Medlemmer
Nis Alnor 
Tlf. klinik 5853 5858 
Mail:  nis@slagelsekiropraktoren.dk

Tue Secher Jensen 
Tlf. 6348 4000 
Mail: tuejen@rm.dk

John Petri Petersen 
Tlf. klinik 9857 1010 
Mail: kiropraktik.hadsund@mail.dk 

Bolette Brunmark
Telf. 2235 4257
Mail:bbrunmark@gmail.com

Suppleanter 

Frank Føns Jensen 
Tlf. klinik 5572 7175 
Mail: frank.foens@dbmail.dk 
 

Læs om rådsmedlemmerne her

Anders Tromholt 2017.jpg
Rådsformand Anders Tromholt