Turnusudvalget fungerer som faglige konsulenter, der i samarbejde med Kiropraktorernes Videnscenter tilrettelægger indhold i turnusuddannelsen og afvikler nogle af kurserne. 

Turnusudvalget er nedsat af DKF til at arrangere og varetage den teoretiske del af turnustjenesten samt rådgive turnuskandidater og tutorer i aktuelle spørgsmål.

Turnusudvalget består af følgende medlemmer:
Louise Randsøe Jakobsen (formand) : louiserandsoe@gmail.com 
Anders Tromholt
Tue Kallestrup
Janni Bang
Inge Granhus
Anne-Lene Nielsen
Kari Skovmand
Louise Schade Berg

 

Baggrund for udvalget
Turnusområdet er jf. ”Bekendtgørelse om ret til selvstændigt virke” organiseret med Sundhedsstyrelsen som øverste myndighed. Sundhedsstyrelsen nedsætter et uddannelsesråd, der består af et medlem fra hhv. Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Danske Regioner, Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Syddansk Universitet, Kiropraktorernes Videnscenter og DKF. Uddannelsesrådet er rådgivende over for Sundhedsstyrelsen i spørgsmål om turnustjenesten, herunder om eventuelle justeringer af uddannelsens indhold. DKF fungerer som sekretariat for rådet.

Turnusudvalget varetager officielt de praktiske opgaver, der er forbundet med tilrettelæggelse og gennemførelse af turnustjenesten.

Udvalget er nedsat af DKF’s bestyrelse. Til udvalget knyttes et bestyrelsesmedlem som kontaktperson. I kommissoriet kan du læse om udvælgelse af medlemmer til udvalget og rammerne for dets virke.

Kommissorium