DKF målprogram.png

Vision og mission sætter rammen for målprogrammet og de strategiske pejlemærker, som DKF skal arbejde efter de næste 5 år. 

Smerter i bevægeapparatet er en af de hyppigste årsager til, at en person søger læge, og kroniske smerter er en stor helbredsmæssig belastning for det enkelte menneske. Muskel-led-smerter nedsætter livskvaliteten for den ramte patient og resulterer ligeledes i enorme økonomiske eftervirkninger for arbejdsmarked og samfund.

Ovenstående er ikke en ny problemstilling, men løsningerne er svære at skabe opmærksomhed omkring og bliver tit forbigået på den sundhedspolitiske dagsorden. Kiropraktorerne er autoriserede og fuldt integrerede i det danske sundhedsvæsen, men vi bruges ikke nok og i mange tilfælde udnyttes vores specialistkompetencer ikke tilstrækkeligt af resten af sundhedsvæsenet.

Dertil opstiller DKF's målprogram 3 fokusområder:

1. Løsninger og fokus på muskel skeletområdet

Muskel-led-patienter skal prioriteres højere politisk og i embedsmandssystemet, og kiropraktorerne skal inddrages, når der skal tages politiske beslutninger indenfor det muskuloskeletale område. 

2. Kiropraktoren i patientens sundhedsteam

Kiropraktorerne skal være en del af borgernes sundhedsteam, og vi skal udbrede viden om kiropraktorernes kompetencer. Derudover skal vi belyse og mindske barrierer for at være kiropraktorpatient, herunder ulighed i sundhed.

3. Udvikling af kiropraktorerne

Den udvikling som kiropraktik har haft i Danmark skal fortsætte og udbygges. Vi skal sikre fortsat stort medlemsengagement og have særligt fokus på, at nye generationer af kiropraktorer inddrages og engagerer sig.

Se målprogrammet her