God, nutidig, almindelig anerkendt dansk kiropraktorstandard baseret på et fagligt og etisk forsvarligt grundlag indbefatter følgende syn på kiropraktik:

Kiropraktik er naturvidenskabeligt funderet og bygger på foreliggende evidens og akkumuleret klinisk erfaring.Tilrettelæggelsen af et behandlingsforløb sker på baggrund af en individuel vurdering af graden og betydningen af:

  • Patientens symptomer
  • Objektive iagttagelser ved en klinisk undersøgelse
  • Evt. parakliniske fund
  • Psyko-sociale forhold

Ved biomekaniske funktionsforstyrrelser spiller symptomerne en helt afgørende rolle og er selve grundlaget for iværksættelsen af et behandlingsforløb. Udviklingen af symptomerne er endvidere enmeget vigtigt vejleder i forhold til den løbende tilretning af behandlingsforløbet.

DKF er bekendt med behandlingsstrategier, som alene på baggrund af åbenbart betydningsløse eller tvivlsomme undersøgelsesfund fastholder patienter i intensive på forhånd planlagtebehandlingsforløb.


DKF opfatter en sådan tilrettelæggelse som betinget af primært forretningsmæssige hensyn. DKF tager skarpt afstand fra sådanne metoder - både overfor de kiropraktorer, der anvendermetoderne, over for offentligheden og over for sundhedsmyndighederne.