Itsikkerhed data fingerprint GDPR.jpg
Cookies

Cookies er små informationsfiler, som ved opkobling til et websted overføres til din computer og gemmes i tilslutning til de filer, der bruges af webbrowseren. 

1.1 Dataansvarlig
Dansk kiropraktor Forening er dataansvarlig for visse behandlinger af dine personoplysninger ved hjælp af cookies i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside.

Cookies er små informationsfiler, som ved opkobling til et websted overføres til din computer og gemmes i tilslutning til de filer, der bruges af webbrowseren.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside, er du velkommen til at rette henvendelse til direktør Jacob Bjerre på jb@danskkiropraktorforening.dk 

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål er at optimere hjemmesiden og brugeroplevelsen.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du kan i praksis trække dit samtykke tilbage ved hjælp af indstillingerne i din webbrowser.

3.1 Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives til markedsføringsbureauer.  

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine personoplysninger overføres til tredjelande, herunder USA, men ikke til internationale organisationer, som eksempelvis FN, EU eller NATO.  

4. Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger lagres i op til to år fra dit sidste besøg.

5.1 Rettigheder
Du har ret til, at anmode om indsigt i, berigtigelse af personoplysninger om dig selv. Du har også ret til, at anmode om sletning eller begrænsning af behandling af personoplysninger om dig selv. Endelig har du ret til, at anmode om at gøre indsigelse mod behandling og anmode om retten til dataportabilitet. Retten til dataportabilitet involverer overordnet, at du i visse tilfælde kan få overført oplysninger, som du har afgivet til Dansk Kiropraktor Forening til en anden dataansvarlig.

Hvorvidt retten til at gøre en rettighed gældenden kan imødekommes vil afhænge af den konkrete situation.

5.2 Forpligtelser
Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne.  

6. Datatilsynet
Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk
Behandling af personoplysninger i forbindelse med medlemsskab

1.1 Dataansvarlig 
Dansk Kiropraktor Forening er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit medlemskab. 

1.2 Kontaktoplysninger 
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit medlems-skab hos Dansk Kiropraktor Forening, er du velkommen til at rette henvendelse til direktør Jakob Bjerre på jb@danskkiropraktorforening.dk 

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne 
Det overordnede formål er at administrere dit medlemskab. 

2.2 Retsgrundlag for behandling 
Når du melder dig ind eller søger om at melde dig ind, er indgåelsen af kontrakten om medlemsskabet det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger. Når du er meldt ind, behandler vi oplysningerne om dit medlemsskab i vores egenskab af at være en stiftelse, som ikke arbejder med gevinst for øje, og hvis sigte er af fagforeningsmæssig karakter. 

3.1 Kategorier af modtagere 
Dine personoplysninger videregives i nogle tilfælde til offentlige myndigheder, penge-institutter, pensions- og forsikringsselskaber, kursusudbydere og kiropraktorguide.dk. 

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande 
Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande, som er lande uden for EU/EØS. Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer som eksempelvis FN, EU eller NATO. 

4. Tidsrum for opbevaring 
Dine personoplysninger opbevares så længe, du er medlem af Dansk Kiropraktor Forening. Hvis du melder dig ud eller i tilfælde af dødsfald gemmes dine oplysninger som udgangspunkt senest 10 år efter, dit medlemskab er ophørt. I visse situationer kan der gælde andre slettefrister for enkelte oplysninger. Hvis der gælder en anden frist, vil du blive gjort opmærksom herpå. 

5.1 Rettigheder 
Du har ret til at anmode om indsigt i berigtigelse af personoplysninger om dig selv. Du har også ret til at anmode om sletning eller begrænsning af behandling af personoplysninger om dig selv. Endelig har du ret til at anmode om at gøre indsigelse mod behandling og anmode om retten til dataportabilitet. Retten til dataportabilitet involverer overordnet, at du i visse tilfælde kan få overført oplysninger, som du har afgivet til Dansk Kiropraktor Forening til en anden dataansvarlig. Hvorvidt retten til at gøre en rettighed gældende kan imødekommes vil afhænge af den konkrete situation. 

5.2 Forpligtelser 
Meddelelse af dine personoplysninger er en forudsætning for din indmeldelse og efterfølgende administration af dit medlemskab. 

6. Datatilsynet 
Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via deres hjemme-side www.datatilsynet.dk 

 September 2019