Itsikkerhed data fingerprint GDPR.jpg
Cookies

Denne hjemmeside bruger cookies for at forbedre hjemmesiden og din oplevelse af siden. Ved fortsat at navigere rundt på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. 

Cookies er små informationsfiler, som ved opkobling til et websted overføres til din computer og gemmes i tilslutning til de filer, der bruges af webbrowseren. Det er i vores interesse at forsøge at forstå, hvordan vores besøgende bruger webstedet. Med henblik på at tælle antallet af besøgende, få oplysning om hvordan siderne bruges og kunne identificere de søgeord, som har ført besøgende hertil, bruges en "analysecookie". Ved at analysere interaktionen på webstedet kan vi optimere brugervenligheden på siden. 

Webstedet bruger Google Analytics. Google placerer en "tredjepartscookie" i din computer og de oplysninger, som disse cookies indsamler, vil blive overført til og gemt af Google i overensstemmelse med dettes privatlivspraksis. Der overføres ikke data til lande uden for EU. 

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du ændre indstillingerne i din webbrowser, så den giver dig en meddelelse, når der sendes cookies til din computer. 

Du kan også vælge helt at nægte at modtage cookies. Hvis du ønsker at begrænse eller blokere webbrowserens cookies, som indstilles på enheden, kan du gøre det via din webbrowser (hjælpefunktionen i din webbrowser kan fortælle dig hvordan). Du kan finde mere omfattende hjælp på www.aboutcookies.org 

Behandling af personoplysninger i forbindelse med medlemsskab

1.1 Dataansvarlig 
Dansk Kiropraktor Forening er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit medlemskab. 

1.2 Kontaktoplysninger 
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit medlems-skab hos Dansk Kiropraktor Forening, er du velkommen til at rette henvendelse til direktør Jakob Bjerre på jb@danskkiropraktorforening.dk 

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne 
Det overordnede formål er at administrere dit medlemskab. 

2.2 Retsgrundlag for behandling 
Når du melder dig ind eller søger om at melde dig ind, er indgåelsen af kontrakten om medlemsskabet det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger. Når du er meldt ind, behandler vi oplysningerne om dit medlemsskab i vores egenskab af at være en stiftelse, som ikke arbejder med gevinst for øje, og hvis sigte er af fagforeningsmæssig karakter. 

3.1 Kategorier af modtagere 
Dine personoplysninger videregives i nogle tilfælde til offentlige myndigheder, penge-institutter, pensions- og forsikringsselskaber, kursusudbydere og kiropraktorguide.dk. 

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande 
Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande, som er lande uden for EU/EØS. Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer som eksempelvis FN, EU eller NATO. 

4. Tidsrum for opbevaring 
Dine personoplysninger opbevares så længe, du er medlem af Dansk Kiropraktor Forening. Hvis du melder dig ud eller i tilfælde af dødsfald gemmes dine oplysninger som udgangspunkt senest 10 år efter, dit medlemskab er ophørt. I visse situationer kan der gælde andre slettefrister for enkelte oplysninger. Hvis der gælder en anden frist, vil du blive gjort opmærksom herpå. 

5.1 Rettigheder 
Du har ret til at anmode om indsigt i berigtigelse af personoplysninger om dig selv. Du har også ret til at anmode om sletning eller begrænsning af behandling af personoplysninger om dig selv. Endelig har du ret til at anmode om at gøre indsigelse mod behandling og anmode om retten til dataportabilitet. Retten til dataportabilitet involverer overordnet, at du i visse tilfælde kan få overført oplysninger, som du har afgivet til Dansk Kiropraktor Forening til en anden dataansvarlig. Hvorvidt retten til at gøre en rettighed gældende kan imødekommes vil afhænge af den konkrete situation. 

5.2 Forpligtelser 
Meddelelse af dine personoplysninger er en forudsætning for din indmeldelse og efterfølgende administration af dit medlemskab. 

6. Datatilsynet 
Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via deres hjemme-side www.datatilsynet.dk