Kvalitetskontrol.jpg

Til at foretage kritisk revision af regnskaberne vælges en revisor af generalforsamlingen for de to følgende kalenderår. Der vælges samtidig en suppleant for samme periode.

Intern kritisk revisor: Gunvor Jørnsgaard

Suppleant: Kirsten Sillehoved

Foreningen udpeger en statsautoriseret eller registreret revisor, der reviderer årsregnskabet i overensstemmelse med  god revisionsskik og herunder foretager en kritisk gennemgang af foreningens regnskabsforhold og dens forhold i øvrigt.

Nuværende revisor: Kreston CM revision med Statsautoriseret revisor Bent Kofoed