128983148_M.jpg

Uddannelse

Det kræver en 5 år lang uddannelse på universitetet at blive kiropraktor. Herefter skal du et år i turnus i en klinik. Efter endt uddannelse er der mulighed for at læse en ph.d. eller tage en uddannelse som specialkiropraktor.

Lang videregående uddannelse
Første led i kiropraktorernes uddannelse er en 5-årig kandidatuddannelse på Syddansk Universitet ved navn Klinisk Biomekanik. Uddannelsen giver autorisation som kiropraktor. 

Efter de 5 år på universitetet gennemfører kiropraktoren en 1-årig supplerende, praktisk uddannelse ved navn turnusuddannelse for at få tilladelse til selvstændigt virke. 

Retningslinjer for god kiropraktisk uddannelse
DKF's holdning er, at kiropraktoruddannelser være forsknings- og evidensbaserede på samme niveau som den danske på Syddansk Universitet og lignende udenlandske uddannelser.

DKF støtter op om positionsdokumentet  ’Clinical and Professional Chiropractic Education: a Position Statement’, som udgår fra den danske og to engelske uddannelser, der har udviklet på baggrund af erklæringer fra uddannelseskongressen holdt af World Federation of Chiropractic (WFC) i 2014.

Dokumentet definerer en fælles uddannelsesretning baseret på evidens, den biopsyko-sociale model, patient-orienteret behandling/management og tværfaglig integration i det etablerede sundhedssystem og indebærer tilslutning til WHO’s vaccineprogram og afstandstagen til en vitalistisk forståelse af subluxation som årsag til sygdom.

Mere end 10 kiropraktoruddannelser i Europa, Australien, Asien og Afrika har tilsluttet sig dokumentet. Senest den canadiske uddannelse CMCC i marts 2019

Se positionsdokumentet her på klinisk biomekaniks hjemmeside (scroll ned) 

Udenlandske uddannelser
Det er langt fra hvert land, som huser en kiropraktoruddannelse og kun ganske få ligner den danske uddannelse Klinisk Biomekanik på Syddansk Universitet, som er den eneste universitetsbaserede kiropraktoruddannelse i Norden.

I Europa findes kun kiropraktoruddannelser i ganske få lande. 

Kiropraktoruddannelsen i Schweiz, Zürich, der hedder Chiropraktische Medizin og den engelske uddannelse Anglo-European College of Chiropractic (AECC) ved Bournemouth Universitet er pt. de to europæiske uddannelser, der er mest sammenlignelige med den danske. 

Der findes imidlertid også et par andre kiropraktoruddannelser i England samt i Frankrig og Spanien, som er anerkendt af kiropraktorernes internationale uddannelseskvalitetsorgan The Councils on Chiropractic Education International, som har regionale underorganisationer, bl.a. for Europa og USA. 

I Sverige findes et kiropraktorkursus på højskoleniveau. Det er ikke internationalt anerkendt.  

Uden for Europa er der ind imellem danskere, der uddanner sig til kiropraktor, fx i kiropraktikkens oprindelige hjemland USA eller i Australien eller Sydafrika.

Vigtigt at vide, hvis du overvejer at læse til kiropraktor i udlandet!
Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der vurderer om udenlandsk uddannede kiropraktorer kan tildeles dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke. Der gælder forskellige regler, alt efter om den udenlandske uddannelse ligger i eller uden for EU. 

Loven foreskriver, at den udenlandske kiropraktoruddannelse skal kunne sidestilles med den danske uddannelse for, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan tildele autorisation. Her er det værd at huske på, at den danske kiropraktoruddannelse på Syddansk Universitet er unik internationalt set. Det betyder, at det i dag kan være mere krævende end tidligere at få tildelt dansk autorisation på baggrund af en udenlandsk uddannelse, især hvis den er fra et land uden for EU/EØS.

Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed - og kontakt styrelsens Enhed for Uddannelse og Autorisation, hvis du har brug for vejledning.

Muligheder for videreuddannelse
Efter endt uddannelse kan kiropraktoren videreuddanne sig med forskellige forsknings- og masteruddannelser her eller i udlandet. 

Over 20 af de i alt cirka 650 kiropraktorer har gennemført en ph.d.-uddannelse i Danmark, og omtrent samme antal har videreuddannet sig med en masteruddannelse. 

Flere kiropraktorer har en mastergrad i folkesundhedsvidenskab (Master of Public Health) eller i børns sundhed i muskler og led (MSc APPPaediatric Musculoskeletal Health). Andre kiropraktorer har gennemført masteruddannelser i fx offentlig kvalitet og ledelse, sundhedsinformatik, positiv psykologi, organisationspsykologi.   

Specialuddannelse for hospitalskiropraktorer
I Region Syddanmark er udviklet en specialuddannelse, som videreuddanner kiropraktorer til virke på hospitaler. Fra 2017 ansættes  hvert forår en ny kiropraktor i specialuddannelsesstilling. Læs mere

Efteruddannelse: Livslang læring og systematik
Livslang læring er et mantra for kiropraktorer. Videnscentret Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik - i daglig tale kaldet 'NIKKB' - organiserer og udbyder bl.a. efteruddannelsesaktiviteter.

Med Danske Regioner er det i Landsoverenskomst om Kiropraktik 2017-20 aftalt, at kiropraktorerne ligesom lægerne skal implementere en model for systematisk efteruddannelse. Læs mere her under 'Efteruddannelse'