færdighedslab17.JPG

Uddannelsen til kiropraktor i Danmark foregår ved Syddansk Universitet (SDU), Odense. Den består af en 5-årig kandidatuddannelse i klinisk biomekanik, efterfulgt af en 1-årig turnusuddannelse.

Kandidatuddannelsen i klinisk biomekanik er den kliniske del af kiropraktoruddannelsen ved Syddansk Universitet. Her vægtes diagnostik, færdighedstræning, klinikophold og et videnskabeligt speciale højt. Undervisningen er tilrettelagt således, at du undervises af fagspecialister i alle fag. Fx undervises faget ’Neurologi’ af en professor i neurologi, mens undervisningen i de mere klinisk orienterede fag varetages af erfarne kiropraktorer og/eller speciallæger, hvoraf mange også er aktive forskere.

Den afsluttende kandidatgrad giver autorisation som kiropraktor. Titlen er cand.manu.

Kiropraktorer i Danmark autoriseres af Styrelsen for Patientsikkerhed, og udgør en integreret del af det danske sundhedsvæsen.

I løbet af uddannelsesforløbet inddrages Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt, samt ophold i kiropraktorklinikker. Læs mere om Sygehus Lillebælt her.