87877140_M.jpg

Kiropraktorfondens navn er Fond til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat efteruddannelse. Den er oprettet af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Dansk Kiropraktor Forening (DKF).

Fonden har bl.a. til formål:

  • at etablere det økonomiske grundlag for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik i Odense (NIKKB)
  • at fremme kiropraktisk forskning
  • at yde tilskud til efteruddannelsesaktiviteter for kiropraktorer
  • at afholde udgifter i forbindelse med kvalitetsudvikling i kiropraktorpraksis. 


Støtte til projekter
1. marts og 1. september kan ansøgere søge støtte fra Kiropraktorfondens projektpulje. Hvert år uddeler fonden omkring 8-10 mio. fra puljen til projekter om bl.a. MR-skanning, vokseværk, komorbiditet, halshvirvelsøjlen, hovedpine hos børn og prædiktion af forløb med diskusprolaps. To gange om året kan man ansøge fonden om støtte til projekter inden for områderne forskning, efteruddannelse og kvalitet - der er frist 1. marts og 1. september hvert år. Find det elektroniske ansøgningsskema her hos regionerne

Specifikt omkring forskningsprojekter
Fondsbestyrelsen har besluttet, at der ved ansøgning om støtte til Ph.d.-projekter alene ydes delvis støtte, idet fondens bestyrelse finder det hensigtsmæssigt, at der ligeledes søges støtte andre steder.

Specifikt omkring efteruddannelse
Af fondens midler til efteruddannelse uddeles på nuværende tidspunkt stipendier inden for fire fastlagte fagområder (kommunikation, billeddiagnostik, manuelle behandlingsteknikker, rehabilitering) samt studielegater til erhvervelsen af en masteruddannelse inden for to bestemte områder (kvalitet og ledelse, rehabilitering).

Udover at finansiere Kiropraktorernes Videnscenter i Odense betaler fonden årligt 1. mio. til den europæiske forskningsfond ECCRE, som fonden stiftede med det europæiske forbund ECU i 2016.

Herudover støtter fonden turnus og projekter som fx Faglig Kongres og journalprogrammet KirPACS, som fx i 2019 modtog 2 mio. kr. til en opgradering. Fonden støtter også, at DKF deltager med en stand på lægernes efteruddannelseskongres Lægedage i Bella Center.

Hvor kommer fondens midler fra?
Hver overenskomstklinik afgiver månedligt 9,47% af patienttilskuddet fra regionen til fonden, og hver region overfører 6,4% af patienttilskuddet årligt. Det svarer til, at hver klinik giver afkald på cirka 30.000 kr. pr kiropraktor hvert år. 

Læs mere
Du finder fondens forretningsorden og statutter her

Her kan du finde medlemmerne i fondens bestyrelse