Kiropraktorerne har deltaget i udarbejdelsen af følgende nationale kliniske retningslinjer indenfor det muskoloskeletale område:

Ikke-kirurgisk behandling af nyligt opstået cervical nerverodspåvirkning

Ikke-kirurgisk behandling af nyligt opstået lumbal nerverodspåvirkning 

Behandling af nyopståede lænderygsmerter

Hofteartrose, ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA (primære total hoftealloplastikker).

Ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter

Behandling af lumbal spinalstenose


Find alle udgivne og igangværende nationale kliniske retningslinjer her på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Øvrige retningslinjer og anbefalinger

Forløbsanbefalinger ved hovedpine (2019)
Tværsektorielle forløb for mennesker med hovedpinesygdomme, som medfører nedsat funktionsevnehar til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb for voksne mennesker med episodisk eller kronisk hovedpine, som oplever betydende og vedvarende begrænsning af funktionsevnen på grund af hovedpine. Læs dem her hos Sundhedsstyrelsen

Forløbsanbefalinger for kroniske lændepatienter (2017)
Anbefalinger for tvær­sektorielle forløb for mennesker med kroniske lænderygsmerter hedder disse retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet med en bredt sammensat arbejdsgruppe med bl.a. Mette Jensen Stochkendahl, seniorforsker på Kiropraktorernes Videnscenter og lektor på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, og Jan Nordsteen, ledende kiropraktor i Københavns kommunes Ryg- og Genoptræningscenter. Målgruppen er sundhedsfaglige ledere, planlæggere og sundhedspersonale, der beskæftiger sig med mennesker med kroniske lænderygsmerter - på sygehusene, i almen praksis og speciallægepraksis samt i kommunerne. Læs dem her hos Sundhedsstyrelsen

Retningslinjer for billeddiagnostik af bevægeapparatet (2013)
Arbejdet med udvikling af kliniske retningslinjer for billeddiagnostik for bevægeapparatet blev afsluttet i 2013. Retningslinjerne er samlet i en trykt udgave, og der er desuden lavet en dedikeret hjemmeside til dem, se link nedenfor.

Retningslinjerne er primært målrettet kiropraktorer, men retningslinjerne vil også kunne være til gavn for andre behandlere i primær- og sekundærsektoren, som henviser til eller anvender billeddiagnostik i forbindelse med udredning af patienter med lidelser i bevægeapparatet. Dette skal især ses i forhold til, at der på nuværende tidspunkt ikke findes opdaterede nationale retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet.

Retningslinjerne er udarbejdet på initiativ af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Dansk Kiropraktor Forening (DKF) på baggrund af overenskomsten fra 2010 mellem de to parter, hvor det blev besluttet, at der skulle udarbejdes kliniske retningslinjer på det billeddiagnostiske område i samarbejde med speciallæger i radiologi.  
Gå til retningslinjernes hjemmeside

Retningslinjer for lumbal prolaps (2012)
Professionens faglige selskab, DSKKB (nu DSK), har udarbejdet faglige retningslinjer inden for sygdomsområdet lumbal nerverodspåvirkning. De er indgået i arbejdet med Sundhedsstyrelsen NKR for lumbal nerverodstryk, der udkom i 2016 - se ovenfor. 
Læs retningslinjer