christina nielsen_8.jpg

Første gang du er til kiropraktor med et problem, er prisen højere end i de opfølgende konsultationer, og der er særlige tillæg for fx røntgen, træning og konsultationer uden for normal arbejdstid.

Personer med nylige opstået tegn på diskusprolaps og spinalstenose får større tilskud i særlige pakkeforløb.

Der er mulighed for tilskud fra Sygesikringen danmark, sundhedsforsikringer og evt. kommune - se længere nede. 

Her er oprundede cirka-priser. Find de nøjagtige længere nede

Opfølgende konsultationer

 • En afgrænset konsultation koster ca. 200 kr.
 • En almindelig konsultation koster ca. 320 kr.
 • En udvidet konsultation koster ca. 440 kr.

Førstegangskonsultationer

 • Har du været til kiropraktor i klinikken inden for de sidste 12 måneder koster første gang ca. 370 kr.
 • Er det mellem et og tre år siden koster det ca. 490 kr.
 • Har du ikke været der før, eller er det mere end tre år siden, koster en førstegangskonsultation ca. 610 kr.

Pakkeforløb
Konsultationer i pakkeforløb til diskusprolaps og spinalstenose koster mellem 220-290 kr.

Andre ydelser

 • Røntgenundersøgelse koster ca. 430 kr.
 • Fortolkning af rekvirerede røntgenbilleder koster ca. 215 kr.
 • Supplerende røntgenundersøgelse koster ca. 215 kr.
 • Ultralydsundersøgelse koster ca. 410 kr.
 • Introduktion til superviseret træning koster ca. 370 kr.
 • Superviseret træning koster ca. 185 kr.
 • Opfølgende træning koster ca. 120 kr.
 • Særlige tillæg for aften - og weekend
 • Udeblivelse fra en førstegangskonsultation koster ca. 360 kr.
 • Udeblivelse fra en opfølgende konsultation koster ca. 240 kr.   

OBS: Konsultationer i telefon og video pga. Corona
Fra mandag 30. marts kan du konsultere kiropraktor via telefon eller video. Det kan både være med et nyt problem, der lige er opstået, eller som del i et forløb du er i hos kiropraktoren. For de fleste vil det koste 245,19 kr. Er du i pakkeforløb på grund af diskusprolaps eller spinalstenose, er det offentlige tilskud større, så prisen er lidt lavere for dig, nemlig 179,41 kr. 

Du skal gøre, som du plejer - ringe, ikke møde op - til kiropraktorklinikken og fortælle om dit problem. De vil vurdere, om du kan konsultere en kiropraktor via telefon eller mail, og de vil fortælle, hvordan det foregår hos dem. Vær opmærksom på, at kiropraktorerne ikke er forpligtede til at kunne tilbyde konsultationer over video.
Nøjagtige priser

Almen kiropraktik pr. 1. april 2020
Pakkeforløb pr. 1. april 2020

Takster og priser reguleres hvert år 1. april og 1. oktober efter reguleringsprocenter fra Danske Regioner. 

Hvem bestemmer priser og takster?
Det offentlige tilskud til kiropraktik er i gennemsnit på 18-20% af det, behandlingen koster.

Tilskuddet administreres af regionerne, men dets størrelse er fastsat af Sundhedsministeren ifølge Sundhedsloven.

De fem regioner har ansvaret for at administrere de offentlige tilskud, og regionen udbetaler tilskuddet direkte til kiropraktoren. Priser til kiropraktisk behandling er fastsat i Landsoverenskomst om kiropraktik, som er indgået mellem Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings og Takstnævn.

Andre tilskud
Er du medlem af Sygeforsikringen 'danmark', kan du få tilskud til behandlingen, alt efter hvilken gruppe du er medlem af.

Har du en sundhedsforsikring gennem fx dit arbejde eller som del af en fritids- eller ulykkesforsikring, du selv har tegnet, kan du mange gange få dækket udgifterne til kiropraktorbehandling.

Hvis du har en arbejdsskadesag kørende, kan du muligvis få dækket dine udgifter til kiropraktor. Kontakt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvis du på ingen måde har penge til at betale din del af udgiften til kiropraktorbehandling, kan du søge din kommune om hjælp til sygebehandling i særlige tilfælde efter lov om aktiv socialpolitik. Det er en forudsætning, at behandlingen bliver vurderet som helt nødvendig for dig. Kommunen laver desuden en såkaldt trangsvurdering, hvor de medtager dine mest nødvendige udgifter og dine indtægter. Derefter vurderer kommunen, om du kan betale selv. Du kan således godt komme ud for, at du har nogle udgifter, som kommunen ikke finder nødvendige og derfor ikke tager med i trangsvurderingen. Spørg i din kommune.