christina nielsen_8.jpg

Første gang du er til kiropraktor med et problem, er prisen højere end i de opfølgende konsultationer, og der er særlige tillæg for fx røntgen, træning og konsultationer uden for normal arbejdstid.

Personer med nylige opstået tegn på diskusprolaps og spinalstenose får større tilskud i særlige pakkeforløb.

Der er mulighed for tilskud fra Sygesikringen danmark, sundhedsforsikringer og evt. kommune - se længere nede. 

Her er oprundede cirka-priser. Find de nøjagtige længere nede

Opfølgende konsultationer

 • En afgrænset konsultation koster ca. 195 kr.
 • En almindelig konsultation koster ca. 310 kr.
 • En udvidet konsultation koster ca. 430 kr.

Førstegangskonsultationer

 • Har du været til kiropraktor i klinikken inden for de sidste 12 måneder koster første gang ca. 360 kr.
 • Er det mellem et og tre år siden koster det ca. 475 kr.
 • Har du ikke været der før, eller er det mere end tre år siden, koster en førstegangskonsultation ca. 595 kr.

Pakkeforløb
Konsultationer i pakkeforløb til diskusprolaps og spinalstenose koster mellem 210-285 kr.

Andre ydelser

 • Røntgenundersøgelse koster ca. 420 kr.
 • Fortolkning af rekvirerede røntgenbilleder koster ca. 210 kr.
 • Supplerende røntgenundersøgelse koster ca. 210 kr.
 • Ultralydsundersøgelse koster ca. 400 kr.
 • Introduktion til superviseret træning koster ca. 385 kr.
 • Superviseret træning koster ca. 195 kr.
 • Opfølgende træning koster ca. 120 kr.
 • Særlige tillæg for aften - og weekend
 • Udeblivelse fra en førstegangskonsultation koster ca. 355 kr.
 • Udeblivelse fra en opfølgende konsultation koster ca. 240 kr.   

Nøjagtige priser pr. 1. oktober 2019
Almen kiropraktik pr. 1. oktober 2019
Pakkeforløb pr. 1. oktober 2019

Takster og priser reguleres hvert år 1. april og 1. oktober efter reguleringsprocenter fra Danske Regioner. 

Hvem bestemmer priser og takster?
Det offentlige tilskud til kiropraktik er i gennemsnit på 18-20% af det, behandlingen koster.

Tilskuddet administreres af regionerne, men dets størrelse er fastsat af Sundhedsministeren ifølge Sundhedsloven.

De fem regioner har ansvaret for at administrere de offentlige tilskud, og regionen udbetaler tilskuddet direkte til kiropraktoren. Priser til kiropraktisk behandling er fastsat i Landsoverenskomst om kiropraktik, som er indgået mellem Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings og Takstnævn.

Andre tilskud
Er du medlem af Sygeforsikringen 'danmark', kan du få tilskud til behandlingen, alt efter hvilken gruppe du er medlem af.

Har du en sundhedsforsikring gennem fx dit arbejde eller som del af en fritids- eller ulykkesforsikring, du selv har tegnet, kan du mange gange få dækket udgifterne til kiropraktorbehandling.

Hvis du har en arbejdsskadesag kørende, kan du muligvis få dækket dine udgifter til kiropraktor. Kontakt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvis du på ingen måde har penge til at betale din del af udgiften til kiropraktorbehandling, kan du søge din kommune om hjælp til sygebehandling i særlige tilfælde efter lov om aktiv socialpolitik. Det er en forudsætning, at behandlingen bliver vurderet som helt nødvendig for dig. Kommunen laver desuden en såkaldt trangsvurdering, hvor de medtager dine mest nødvendige udgifter og dine indtægter. Derefter vurderer kommunen, om du kan betale selv. Du kan således godt komme ud for, at du har nogle udgifter, som kommunen ikke finder nødvendige og derfor ikke tager med i trangsvurderingen. Spørg i din kommune.