christina nielsen_8.jpg

Første gang du er til kiropraktor, er prisen højere end i de opfølgende konsultationer. Der er særlige tillæg for fx røntgen, træning og konsultationer uden for normal åbningstid.

Personer med nyligt opståede tegn på diskusprolaps og spinalstenose får større tilskud i særlige pakkeforløb.

Der er mulighed for tilskud fra Sygesikringen danmark, sundhedsforsikringer og evt. din kommune - se længere nede.


OPRUNDEDE PRISER 

(Duy kan se de nøjagtige gældende priser i boksen til højre "gældende honorarer").

Opfølgende konsultationer

 • Afgrænset konsultation koster ca. 210 kr.
 • Almindelig konsultation koster ca. 335 kr.
 • Udvidet konsultation koster ca. 465 kr.

Førstegangskonsultationer

 • Har du været til kiropraktor i klinikken inden for de sidste 12 måneder, koster første gang ca. 390 kr.
 • Er det mellem et og tre år siden, koster det ca. 515 kr.
 • Har du ikke været der før, eller er det mere end tre år siden, koster en førstegangskonsultation ca. 640 kr.

Pakkeforløb
Konsultationer i pakkeforløb til diskusprolaps og spinalstenose koster mellem 220-310 kr.

Røntgen og ultralyd

 • Røntgenundersøgelse koster ca. 455 kr.
 • Fortolkning af rekvirerede røntgenbilleder koster ca. 230 kr.
 • Supplerende røntgenundersøgelse koster ca. 230 kr.
 • Ultralydsundersøgelse koster ca. 435 kr.

Træning

 • Introduktion til superviseret træning koster ca. 415 kr.
 • Superviseret træning koster ca. 210 kr.
 • Opfølgende træning koster ca. 130 kr.

Aften/weekend og udeblivelse

 • Særlige tillæg for aften og weekend
 • Udeblivelse fra førstegangskonsultation koster ca. 365 kr.
 • Udeblivelse fra opfølgende konsultation koster ca. 245 kr.   

Hvem bestemmer priser og takster?

Det offentlige tilskud til kiropraktik er i gennemsnit på 18-20% af behandlingens pris. Tilskuddet administreres af regionerne, men tilskuddets størrelse er fastsat af sundhedsministeren i medfør af sundhedsloven.

De fem regioner har ansvaret for at administrere de offentlige tilskud. Det er regionen, som udbetaler tilskuddet direkte til kiropraktoren. Priser til kiropraktisk behandling er fastsat i Landsoverenskomst om kiropraktik, som er indgået mellem Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings og Takstnævn.

Andre tilskud
Er du medlem af Sygeforsikringen 'danmark', kan du få tilskud til behandlingen, alt efter hvilken gruppe du er medlem af.

Har du en sundhedsforsikring fx gennem dit arbejde eller som del af en fritids- eller ulykkesforsikring, som du selv har tegnet, kan du mange gange få dækket udgifterne til kiropraktorbehandling.

Hvis du har en arbejdsskadesag kørende, kan du muligvis få dækket dine udgifter til kiropraktor. Kontakt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvis du på ingen måde har penge til at betale din del af udgiften til kiropraktorbehandling, kan du søge din kommune om hjælp til sygebehandling i særlige tilfælde efter lov om aktiv socialpolitik. Det er en forudsætning, at behandlingen bliver vurderet som nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Kommunen laver i denne forbindelse en såkaldt trangsvurdering, hvor de medtager dine mest nødvendige udgifter og dine indtægter, hvorefter kommunen vurderer, om du selv er i stand til at betale. Du kan således godt komme ud for, at du har nogle udgifter, som kommunen ikke finder nødvendige, og derfor ikke tager med i trangsvurderingen. Spørg i din kommune.

Er du førtidspensioneret eller folkepensioneret, har du mulighed for at søge om helbredstillæg til kiropraktik hos kommunen efter ansøgning. Læs mere om det her og her.