Kiropraktorkredsforeningerne forkortes KKF og findes i de fem regioner. Deres formål er, under opfyldelse af DKF’s formålsparagraf, at samle medlemmerne inden for de fem regioner for at fremme og varetage kiropraktorstandens interesser, opretholde gode kollegiale forhold og i det hele koordinere kiropraktorstandens interesser i det lokale område.

Læs mere om kredsene i DKF's love - se fra side 4 og side 16 står forretningsordenen

Kiropraktorkredsforeningernes medlemmer er de medlemmer af DKF, der har arbejdssted i kiropraktorkredsforeningens område, dvs. Region Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland eller Hovedstaden. Medlemmer af DKF med arbejdssted i flere regioner eller uden arbejdssted tilkendegiver valg af kiropraktorkredsforening. 

KKF Hovedstaden 2021-2023

Bestyrelse:
Jan Enggaard Jensen (formand) - jej.kirop@gmail.com
Simon Jess Petersen
Louise Randsøe
Nina Engmark

Udpegede repræsentanter til overenskomstens samarbejdsudvalg (SU):
Jan Enggaard Jensen (formand), Simon Jess Petersen, Louise Randsøe og Nina Engmark.

 

KKF Sjælland 2021-2023

Bestyrelse
Kirsten Sillehoved (formand) - ks@kiropraktorsillehoved.dk
Kasserer: Nis Alnor
Næstformand: Julie Laiback Rasmussen
Sekretær/bestyrelsesperson: Henrik Slott Hansen
Sekretær/bestyrelsesperson: Christian Clifford Poulsen

Udpegede repræsentanter til overenskomstens samarbejdsudvalg (SU):
Peter Kryger-Baggesen, Sanne Vendrup, Henrik Slott Hansen og Tina Spange Jensen

 

KKF Midtjylland 2021-2023

Bestyrelse 
Steffen Hviid (formand)
Linne Steiner Haarup
Anne Solsø Eriksen
Emil Kirkfeldt

Udpegede repræsentanter til overenskomstens samarbejdsudvalg (SU):
Klaus Doktor (formand), Troels Gaarde og Bjarne Keseler  

 

KKF Nordjylland 2021-2023

Bestyrelse
Susanne Bach (formand) - susanne_bach@hotmail.com
Jim Christensen (kasserer)
Birgitte Rahbek Thomsen

Udpegede repræsentanter til overenskomstens samarbejdsudvalg (SU):
Anne-Sophie Hosbond, John Petri Petersen og Susanne Bach

 

KKF Syddanmark 2021-2023

Bestyrelse
Sine Kiilerich Andresen (formand) - kiilerich.sine@gmail.com
Sara Nodin
Morten Bækgaard
Mette Buus Bech
Jeanette Brogaard
Nanna Madsen
Andreas Bue Tøllner

Udpegede repræsentanter til overenskomstens samarbejdsudvalg (SU):
Hanne Nøddeskou-Fink (formand), Teddy Fohlmann, Jakob Van Dijk, Peter Højgaard og Sine Killerich Andresen

 

 

Praksiskonsulenter 

En praksiskonsulent er ansat af regionen til at udvikle kvalitet og implementere praksisplanen, den plan regionen udarbejder
for hvert fagområde. Opgaverne har rod i overenskomsten mellem regionerne og DKF.

Fire regioner har ansat praksiskonsulenter: Syddanmark (Mikael Busse, Lisbeth Hartvigsen), Midtjylland (Jeppe Matthiesen), Hovedstaden (Trine Palludan og Martine Bjerke) og Nordjylland (Marianne Johnsen).