Kiropraktorkredsforeningerne forkortes KKF, og findes i de fem regioner. Deres formål er under opfyldelse af DKF’s formålsparagraf at samle medlemmerne inden for de fem regioner for at fremme og varetage kiropraktorstandens interesser, opretholde gode kollegiale forhold og i det hele koordinere kiropraktorstandens interesser i det lokale område.

Læs mere om kredsene i DKF's love - se fra side 4 og side 16 står forretningsordenen

Kiropraktorkredsforeningernes medlemmer er de medlemmer af DKF, der har arbejdssted i kiropraktorkredsforeningens område, dvs. Region Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland eller Hovedstaden. Medlemmer af DKF med arbejdssted i flere regioner eller uden arbejdssted tilkendegiver valg af kiropraktor kredsforening. 

KKF Hovedstaden 2023 - 2025

Bestyrelse:
Jan Enggaard Jensen - formand - jej.kirop@gmail.com
Simon Jess Petersen - bestyrelsesmedlem
Louise Randsøe - bestyrelsesmedlem
Nina Engmark - bestyrelsesmedlem

Udpegede repræsentanter til overenskomstens samarbejdsudvalg (SU):
Jan Enggaard Jensen, Simon Jess Petersen, Louise Randsøe og Nina Engmark.

KKF Sjælland 2023-2025

Bestyrelse:
Julie Laiback Rasmussen - formand - julie.laiback@gmail.com
Amalie Frost – næstformand - amaliefrost@hotmail.com
Kirsten Sillehoved – sekretær
Nis Alnor - kasserer
Henrik Slott Hansen – bestyrelsesmedlem
Asger Teichert Mortensen – suppleant
Christina Nielsen - suppleant

Udpegede repræsentanter til overenskomstens samarbejdsudvalg (SU):
Henrik Slott Hansen
Tina Spange Jensen
Peter Kryger Baggesen
Susanne Skov Vendrup

KKF Midtjylland 2023-2025 

Bestyrelse:
Steffen Hviid - formand
Linne Steiner Haarup – bestyrelsesmedlem
Anne Solsø Eriksen – bestyrelsesmedlem
Anne Kathrine Frandsen – bestyrelsesmedlem
Klaus Doktor - bestyrelsesmedlem
Troels Gaarde - bestyrelsesmedlem
Bjarne Keseler - bestyrelsesmedlem

Udpegede repræsentanter til overenskomstens samarbejdsudvalg (SU):
Klaus Doktor, Troels Gaarde og Bjarne Keseler  

KKF Nordjylland 2023-2025

Bestyrelse:
Susanne Bach - formand - susanne_bach@hotmail.com
Jim Christensen - kasserer
Birgitte Rahbek Thomsen – bestyrelsesmedlem
Heidi Nygaard Lange – bestyrelsesmedlem

Udpegede repræsentanter til overenskomstens samarbejdsudvalg (SU):
Susanne Bach, Anne-Sophie Hosbond og John Petri Petersen

KKF Syddanmark 2023-2025

Bestyrelse:
Sine Kiilerich Andresen - formand - kiilerich.sine@gmail.com
Sara Nodin - bestyrelsesmedlem
Morten Bækgaard - bestyrelsesmedlem
Mette Buus Bech - bestyrelsesmedlem
Jeanette Brogaard - bestyrelsesmedlem
Nanna Madsen - bestyrelsesmedlem
Andreas Bue Tøllner - bestyrelsesmedlem

Udpegede repræsentanter til overenskomstens samarbejdsudvalg (SU):
Hanne Nøddeskou-Fink, Teddy Fohlmann, Jakob Van Dijk og Peter Højgaard

Praksiskonsulenter 

En praksiskonsulent er ansat af regionen til at udvikle kvalitet og implementere praksisplanen, som regionen udarbejder
for hvert fagområde. Opgaverne har rod i overenskomsten mellem regionerne og DKF.

Fire regioner har ansat praksiskonsulenter: Syddanmark (Mikael Busse, Lisbeth Hartvigsen), Midtjylland (Jeppe Matthiesen), Hovedstaden (Trine Palludan og Martine Bjerke) og Nordjylland (Marianne Johnsen).