Nyheder for overenskomsten 2023-2025 er:

Mulighed for at arbejde 2 lørdage om ugen

Kliniksekretærer kan nu arbejde om lørdagen indtil 2 lørdage om måneden som en del af den almindelige tilrettelæggelse af driften. Der skal betales tillæg for arbejde på forskudt tid ved arbejde om lørdagen.

Lønstigninger

Lønnen for kliniksekretærer skal forhøjes pr. 1.april 2023 efter de løntrin de indgår som følger:

Minimallønnen udgør (se note 1): 

     -                  1.4.2023                 1.4.2024                    

  1. år             23.910,52 kr.          24.632,00 kr.             

    2.år               24.035,52 kr.           24.757,00 kr.                            

  1. år             24.253,52 kr.          24.975,00 kr.   
             
  2. år             24.482,52 kr.          25.204,00 kr.  
              
  3. år             24.811,52 kr.          25.533,00 kr.            

          

Note 1: I overenskomstperioden reguleres minimallønnen som følger: 

Pr. 1.4. 2023:kr. 737,52 kr. pr. måned på alle løntrin 

Pr. 1.4. 2024: kr. 721,49 kr. pr. måned på alle løntrin 

Pension

Endvidere ændres pensionsindbetalinger pr. 1 juni 2023 således, at arbejdsgivers indbetaling øges til 12 % og medarbejderens indbetaling sænkes til 3%.


Fritvalgsordning

For så vidt angår fritvalgsordning, så ændres procentsatsen for denne fra 1. april 2024:

Pr. 1. april 2022 6,0% af foregående års løn. 

Pr. 1. april 2024 8% af foregående års løn 

Det bemærkes at der også er ændring til barsel, og til pension under barsel, som større ændringer.

Ændringer i ansættelsesbevis

Endelig er der en ændring i ansættelsesbeviset for kliniksekretærer, som vil gælde fremadrettet for alle funktionærkontrakter pga. ændret lov om ansættelsesbeviser, således at arbejdsgiver som udgangspunkt ikke kan kræve at godkende, at en medarbejder har ansættelse andetsteds - dog bl.a. med den undtagelse, at der ikke må være interessekonflikt fx ved ansættelse på en konkurrende klinik i nærområdet. Den nye ordlyd er: 

En arbejdsgiver må ikke hindre en lønmodtager i at tage sideløbende ansættelse eller på den baggrund behandle lønmodtageren ugunstigt, hvis lønmodtageren fortsat kan arbejde i overensstemmelse med en af arbejdsgiver fastlagt tidsplan. Dette finder ikke sted, hvis omstændighederne ved det pågældende arbejde på grund af interessekonflikter indebærer, at beskæftigelse som nævnt er uforeneligt med det bestående ansættelsesforhold, jf. lov om ansættelsesbevis § 7. 

Q&A

Hvem har overenskomsten betydning for?
Overenskomsten mellem DKF og HK/Privat har umiddelbart kun betydning for klinikker, som har indgået en aftale med den lokale HK-afdeling om, at ansatte kliniksekretærer er omfattet af overenskomsten, eller som i individuelle ansættelseskontrakter henviser til forhold reguleret i denne overenskomst.

1) Hvordan håndteres lønnen for en medarbejder, hvis løn er højere end slutlønnen efter overenskomsten? 
En højere løn end slutlønnen anses i overenskomstens forstand for at være slutløn med kvalifikationstillæg. Medarbejderen skal derfor have den overenskomstmæssige regulering, da der ikke må modregnes i tillæg. De skal dermed reguleres med stigning pr. 1. april. m.v.

Skal medarbejderens løn reguleres, selvom medarbejdere han en løn, der er højere end overenskomstens løn?
Ja. Løn højere end slutløn anses teknisk for slutløn med et kvalifikationstillæg, og lønforhøjelse efter overenskomsten må ikke modregnes i tillæg.

Hvad er satsen for slutløn?
1. april 2023 er slutløn 24.074. dvs. der er reguleret for de 737,52 kr., som minimallønnen skal reguleres med.

Hvis en klinik modtager henvendelse fra HK
Såfremt en klinik modtager en henvendelse fra en lokal HK-afdeling om indgåelse af overenskomst, bør klinikejeren reagere senest 2 måneder efter modtagelsen, da klinikken ellers automatisk vil blive omfattet af overenskomsten. Klinikejeren er altid berettiget til - efter endt forhandling - at afslå anmodningen om at indgå lokal overenskomst. Der er ikke tale om en ny ordning, men overenskomsten angiver tydeligt, at konsekvensen af manglende reaktion fra kiropraktoren er, at klinikken automatisk bliver omfattet af overenskomsten. Det er aftalt med HK/Privat, at den lokale afdeling altid skal underrette DKF om henvendelser til kiropraktorer om indgåelse af lokal overenskomst, således at vi får mulighed for at følge op med rådgivning over for klinikker, der bliver kontaktet af HK/Privat. 

overenskomst.PNG